урок 5 - логически елементи - ИЛИ-НЕ - ще разгледаме логически елементи от интегралата 7402 - 4бр. двувходови ИЛИ-НЕ логически елемента. чипът представлява друга логическа операция върху входни данни от два входа и инвертиран изход. на посочената картинка можете да видите действието на интегралата при различните варианти на логически нива на входовете и съответният резултат на изходите.


логическата операция ИЛИ-НЕ е съвкупност от две операции - ИЛИ на входовете и инвертиране - НЕ - на изхода. горната схема показва при различните варианти на входовете какъв е резултата на изходите на логическите елементи.

ИЛИ-НЕ - операция ИЛИ /събиране/ на състоянието на двата входа и инвертиране НЕ на изхода
вход 1 + вход 2 = изход след това имаме инвертиране ( ! ) и тогава получаваме резултата
1 ИЛИ + 1 = 1 > ( ! инвертиране) = 0
1 ИЛИ + 0 = 1 > ( ! инвертиране) = 0
0 ИЛИ + 1 = 1 > ( ! инвертиране) = 0
0 ИЛИ + 0 = 0 > ( ! инвертиране) = 1

както се вижда, резултата на изходите на логическите елементи е различен от И-НЕ логиките, както и самият символ на логическия елемент. разположението на пиновете в корпуса на чипа е описано в документа на производителя.
как изглеждат интегралите може да потърсите в интернета на категория images в google.