Резисторът, наричан също съпротивление, е двуизводен пасивен електронен компонент, чиято основна характеристика е електрическото съпротивление. При подаване на напрежение U между двата извода на резистора през него протича ток I, който е правопропорционален на напрежението. Отношението на напрежението към тока се нарича съпротивление (R):

    I = {U \ R}

Резисторите са сред най-често срещаните компоненти в електрическите вериги, като повечето електронни устройства съдържат голям брой от тях. Те се изработват от различни химически вещества във вид на компактни елементи, или в някои случаи – от навит проводник с голямо специфично съпротивление. Резистори се използват и в интегралните схеми, особено при аналоговите устройства, като могат да бъдат интегрирани и в хибридни или печатни схеми.
Единицата за измерване на електрическото съпротивление на резисторите е ом, наречена в чест на немския физик Георг Симон Ом. Бележи се със символа Ω. За удобство се използват кратни единици на основната – милиоми (mΩ), килооми (kΩ), мегаоми (MΩ) и т. н. Най-широко разпространен похват за отбелязване на стойността на един резистор е чрез приет цветен код за означение. Тази индикация се състои от четири или пет (при толеранс по-малък от 5%) цветни точки или ленти, нанесени върху корпуса на резистора. За измерването им се използват омметри или мултиметри („мултицети“).

 

 

повече информация можете да потърсите в други сайтове и форуми за електроника в интернет