електронни елементи - видове - http://elektronika.start.bg/

Електронни компоненти от Уикипедия, свободната енциклопедия

Електронните компоненти са изгражнащите елементи в електрониката. Електронните компоненти служат за преобразуване на електрическата енергия в определена стойност за да може да бъде използвана като сигнал и информация. Основните електрони компоненти са: резистор, кондензатор, бобина, диод и транзистор. Имат два или повече извода и се свързват чрез запояване. Чрез печатни платки и електронни елементи се изграждат електронни схеми, които изпълняват определени функции. Все по-често те се интегрират в микропроцесори, миниатюризират се и стават част от масиви и интегрални схеми, но тогава говорим за микроелектроника. Електронните елементи се делят на активни и пасивни.

Видове пасивни елементи

 

http://elektronika.stoitsev.com/elementi.php - доплнителна информация

вики инфо - допълнителна информация

Резистори

Кондензатори

Диоди

Видове диоди

 • обикновен диод
 • тунелен диод
 • ценеров диод
 • варикап
 • диод на Шотки
 • диод на Гън
 • светодиод
 • фотодиод
 • флаш светодиод
 • PIN диод
 • ППН диод
 • терминален диод
 • лазерен диод
 • постянноотоков диод
 • диак

Транзистори

Тиристор

https://blog.vikiwat.com/elektronni-elementi/ - блог викиват - допълнителна информация

https://bg.wikipedia.org/wiki/