урок 6 - преместващ регистър 74HC595

link >>>> https://www.youtube.com/watch?v=hcVT4KGZZx0