D тригери - памет с размер 1 байт /знаете че 1 байт е равен на 8 бита/. чипът представляа прозрачна за данни клетка памет , предназначен за запаметяване на входяща информация от други електронни модули докато не се промени състоянието или не спре захранването. управляващите пинове са 3 , като различните им състояния в 0 или 1 установяват чипа в различни функции на входовете и на изходите. прозрачна означава че това което има като състояние на входовете, това ще има и на изходите. данните не са инвертирани и/или променяни от вътрешно схемната логика на чипа.

 

 

на последната картинка може да видите че единият вход е даден на твърда 1, докато другият е свързан към клок геенратор с честота 1Hz за да е види промяната на входовете и изходите при промяна на данните. пълно описание на функциите на чипа можете да намерите в интернет.