Print

последните два урока за изкопирани от wikipedia, където можете да намерите обяснения пълни или частични за много от вашите въпроси в електрониката и всичко останало. уроците ще бъдат допълнени с текстова информация и картинки конкретно за регистрите, различните видове тригери и памети малко по късно.

Регистър (компютър)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Регистър.

Регистърът е последователностна логическа схема чието предназначение е да съхранява информацията определено време и при необходимост да извършва логическа обработка върху нея. Регистрите се разделят на два основни типа : паралелни и преместващи. Регистрите се реализират основно с помощта на D тригери. Освен съхраняването на цифрова информация те осигуряват и следната обработка :
  • нулиране на регистъра
  • предаване на информацията към друго устройство
  • преобразуване на правия код в обратен и на обратния в прав
  • преобразуване на информацията от паралелен в последователен вид и обратно
  • преместване на информацията вляво или вдясно

При паралелните регистри информацията се съхранява в паралелен код и при запис и четене всички разряди се предават едновременно по своите линии. При преместващите регистри всички разряди се подават последователно във времето един след друг, в точно определени моменти съвпадащи с тактовите сигнали.

 

Съдържание

 

Паралелни регистри

Паралелните регистри са предназначени да приемат, съхраняват и предават низа на едно n разрядно число. Нужни са толкова тригери колкото разрядно е числото. Тези регистри се реализират чрез D тригери; При постъпване на синхронизиращ сигнал регистрите „фиксират“ състоянието на D входовете. За това те се наричат още фиксатори и биват два вида :

Съществуват следните разновидности паралелни регистри :

Преместващи регистри

Преместващия регистър представлява група от последователно свързани тригери, при които при постъпване на тактов импулс информацията се предава към следващия тригер. Основното предназначение на преместващите регистри е за преобразуване на информацията от последователен в паралелен вид и обратно. Преместващите регистри се класифицират по следния начин :

По начина на първоначално записване на информацията

В зависимост от изходите на преместващия регулатор

В зависимост от класификацията преместващите регистри могат да бъдат :

В зависимост от посоката на преместване на информацията

  • еднопосочни — при тях тригерите са свързани неизменно
  • реверсивни (двупосочни) — чрез допълнителни схеми се осъществява промяна във връзките между тригерите в преместване в една или друга посока.
Category: ttldigital
Hits: 1440