еквлайзер 16 стъпален
 описанието после :) ще бъде добавено, защото схемата и нейните функции като крайно електронно устройство е много големи