пълен списък на TTL интегралите произвеждани от TEXAS Instruments от серия 74ххх със описание
на функцията на интегралата и в по късен момент ще има и линкове към pdf файл опсание за конкретната интеграла.
 
 

Part numberUnitsDescriptionDatasheet
7400 4 quad 2-input NAND gate HC/HCT
7401 4 quad 2-input NAND gate with open collector outputs  
7402 4 quad 2-input NOR gate HC/HCT
7403 4 quad 2-input NAND gate with open collector outputs HC/HCT
7404 6 hex inverter HC/HCT
7405 6 hex inverter with open collector outputs HC
7406 6 hex inverter buffer/driver with 30 V open collector outputs  
7407 6 hex buffer/driver with 30 V open collector outputs  
7408 4 quad 2-input AND gate HC/HCT
7409 4 quad 2-input AND gate with open collector outputs  
7410 3 triple 3-input NAND gate HC/HCT
74100 2 dual 4-bit bistable latch  
741005 6 hex inverting buffer with open-collector output  
74101 1 AND-OR-gated J-K negative-edge-triggered flip-flop with preset  
74102 1 AND-gated J-K negative-edge-triggered flip-flop with preset and clear  
74103 2 dual J-K negative-edge-triggered flip-flop with clear  
741035 6 hex noninverting buffers with open-collector outputs  
74104 1 J-K master-slave flip-flop  
74105 1 J-K master-slave flip-flop  
74106 2 dual J-K negative-edge-triggered flip-flop with preset and clear  
74107 2 dual J-K flip-flop with clear HC/HCT
74107a 2 dual J-K negative-edge-triggered flip-flop with clear  
74108 2 dual J-K negative-edge-triggered flip-flop with preset, common clear,
and common clock
 
74109 2 dual J-Not-K positive-edge-triggered flip-flop with clear and preset HC/HCT
7411 3 triple 3-input AND gate HC/HCT
74110 1 AND-gated J-K master-slave flip-flop with data lockout  
74111 2 dual J-K master-slave flip-flop with data lockout  
74112 2 dual J-K negative-edge-triggered flip-flop with clear and preset HC/HCT
7411244 8 octal buffer/driver with three-state outputs AC
74113 2 dual J-K negative-edge-triggered flip-flop with preset  
74114 2 dual J-K negative-edge-triggered flip-flop with preset,
common clock and clear
 
74116 2 dual 4-bit latch with clear  
74118 6 hex set/reset latch  
74119 6 hex set/reset latch  
7412 3 triple 3-input NAND gate with open collector outputs  
74120 2 dual pulse synchronizer/drivers  
74121 1 monostable multivibrator  
74122 1 retriggerable monostable multivibrator with clear HC/HCT
74123 2 dual retriggerable monostable multivibrator with clear HC/HCT
74124 2 dual voltage-controlled oscillator  
74125 4 quad bus buffer with three-state outputs, negative enable HC/HCT
74126 4 quad bus buffer with three-state outputs, positive enable HC/HCT
74128 4 quad 2-input NOR line driver  
7413 2 dual Schmitt trigger 4-input NAND gate  
74130 4 quad 2-input AND gate buffer with 30 V open collector outputs  
74131 4 quad 2-input AND gate buffer with 15 V open collector outputs  
74132 4 quad 2-input NAND Schmitt trigger HC/HCT
74133 1 13-input NAND gate  
74134 1 12-input NAND gate with three-state output  
74135 4 quad exclusive-or/NOR gate  
74136 4 quad 2-input XOR gate with open collector outputs  
74137 1 3 to 8-line decoder/demultiplexer with address latch HC
74138 1 3 to 8-line decoder/demultiplexer HC/HCT
74139 2 dual 2 to 4-line decoder/demultiplexer HC/HCT
7414 6 hex Schmitt trigger inverter HC/HCT
74140 2 dual 4-input NAND line driver  
74141 1 BCD to decimal decoder/driver for cold-cathode indicator/Nixie tube  
74142 1 decade counter/latch/decoder/driver for Nixie tubes  
74143 1 decade counter/latch/decoder/7-segment driver, 15 ma constant current  
74144 1 decade counter/latch/decoder/7-segment driver, 15 V open collector outputs  
74145 1 BCD to decimal decoder/driver  
74147 1 10-line to 4-line priority encoder HC/HCT
74148 1 8-line to 3-line priority encoder  
7415 3 triple 3-input AND gate with open collector outputs  
74150 1 16-line to 1-line data selector/multiplexer  
74151 1 8-line to 1-line data selector/multiplexer HC/HCT
74152 1 8-line to 1-line data selector/multiplexer  
74153 2 dual 4-line to 1-line data selector/multiplexer HC/HCT
74154 1 4-line to 16-line decoder/demultiplexer HC/HCT
74155 2 dual 2-line to 4-line decoder/demultiplexer  
74156 2 dual 2-line to 4-line decoder/demultiplexer with open collector outputs  
74157 4 quad 2-line to 1-line data selector/multiplexer, noninverting HC/HCT
74158 4 quad 2-line to 1-line data selector/multiplexer, inverting HC
74159 1 4-line to 16-line decoder/demultiplexer with open collector outputs  
7416 6 hex inverter buffer/driver with 15 V open collector outputs  
74160 1 synchronous 4-bit decade counter with asynchronous clear HC/HCT
74161 1 synchronous 4-bit binary counter with asynchronous clear HC/HCT
74162 1 synchronous 4-bit decade counter with synchronous clear HC/HCT
74163 1 synchronous 4-bit binary counter with synchronous clear HC/HCT
74164 1 8-bit parallel-out serial shift register with asynchronous clear HC/HCT
74165 1 8-bit serial shift register, parallel load, complementary outputs HC/HCT
74166 1 parallel-load 8-bit shift register HC/HCT
74167 1 synchronous decade rate multiplier  
74168 1 synchronous 4-bit up/down decade counter  
74169 1 synchronous 4-bit up/down binary counter  
7417 6 hex buffer/driver with 15 V open collector outputs  
74170 1 4 by 4 register file with open collector outputs  
74171 4 quad D-type flip-flops with clear  
74172 1 16-bit multiple port register file with three-state outputs  
74173 4 quad D flip-flop with three-state outputs and asynchronous clear HC/HCT
74174 6 hex D flip-flop with common asynchronous clear HC/HCT
74175 4 quad D edge-triggered flip-flop with complementary outputs
and asynchronous clear
HC/HCT
74176 1 presettable decade (bi-quinary) counter/latch  
74177 1 presettable binary counter/latch  
74178 1 4-bit parallel-access shift register  
74179 1 4-bit parallel-access shift register with asynchronous clear
and complementary Qd outputs
 
7418 2 dual 4-input NAND gate with Schmitt trigger inputs  
74180 1 9-bit odd/even parity bit generator and checker  
74181 1 4-bit arithmetic logic unit and function generator LS
74182 1 lookahead carry generator  
74183 2 dual carry-save full adder  
74184 1 BCD to binary converter  
74185 1 6-bit binary to BCD converter  
74186 1 512-bit (64x8) read-only memory with open collector outputs  
74187 1 1024-bit (256x4) read only memory with open collector outputs  
74188 1 256-bit (32x8) programmable read-only memory with open collector outputs  
74189 1 64-bit (16x4) RAM with inverting three-state outputs F
7419 6 hex Schmitt trigger inverter  
74190 1 synchronous up/down decade counter HC/HCT
74191 1 synchronous up/down binary counter HC/HCT
74192 1 synchronous up/down decade counter with clear HC/HCT
74193 1 synchronous up/down 4-bit binary counter with clear HC/HCT
74194 1 4-bit bidirectional universal shift register HC/HCT
74195 1 4-bit parallel-access shift register HC
74196 1 presettable decade counter/latch LS
74197 1 presettable binary counter/latch LS
74198 1 8-bit bidirectional universal shift register Standard
74199 1 8-bit bidirectional universal shift register with J-Not-K serial inputs Standard
741G00 1 single 2-input NAND gate HC/HCT
741G01 1 single 2-input NAND gate with open drain output  
741G02 1 single 2-input NOR gate  
741G03 1 single 2-input NAND gate with open drain output  
741G04 1 single inverter  
741G05 1 single inverter with open drain output  
741G06 1 single inverting buffer/driver with open drain output  
741G07 1 single non-inverting buffer/driver  
741G08 1 single 2-input AND gate  
741G09 1 single 2-input AND gate with open drain output  
741G123 1 single retriggerable monostable multivibrator with clear  
741G125 1 buffer/line driver, three-state output with active low output enable  
741G126 1 buffer/line driver, three-state output with active high output enable  
741G14 1 single Schmitt trigger inverter  
741G17 1 single Schmitt-trigger buffer  
741G27 1 single 3-input NOR gate  
741G32 1 single 2-input OR gate  
741G3208 1 single 3-input OR-AND gate;  
741G373 1 single transparent latch with three-state output  
741G374 1 single D-type flip-flop with three-state output  
741G79 1 single D-type flip-flop positive edge trigger non-inverting output  
741G80 1 single D-type flip-flop positive edge trigger inverting output  
741G86 1 single 2-input exclusive-OR gate  
741G97 1 configurable multiple-function gate  
7420 2 dual 4-input NAND gate HC/HCT
74200 1 256-bit ram with three-state outputs  
74201 1 256-bit (256x1) ram with three-state outputs  
74206 1 256-bit ram with open collector outputs  
74209 1 1024-bit (1024x1) ram with three-state output  
7421 2 dual 4-input AND gate HC
74210 8 octal buffer  
74219 1 64-bit (16x4) RAM with noninverting three-state outputs  
7422 2 dual 4-input NAND gate with open collector outputs  
74221 2 dual monostable multivibrator with Schmitt trigger input HC/HCT
74222 1 16 by 4 synchronous FIFO memory with three-state outputs  
74224 1 16 by 4 synchronous FIFO memory with three-state outputs  
74225 1 asynchronous 16x5 FIFO memory  
74226 1 4-bit parallel latched bus transceiver with three-state outputs  
74227 1 64-bit fifo memories 16x4  
74228 1 64-bit fifo memories 16x4 open-collector outputs  
7423 2 expandable dual 4-input NOR gate with strobe  
74230 8 octal buffer/driver with three-state outputs, true and complementary inputs  
74231 8 octal buffer and line driver with three-state outputs, G and /G complementary inputs  
74232 4 quad NOR Schmitt trigger  
74237 1 3-of-8 decoder/demultiplexer with address latch, active high outputs HC
74238 1 3-of-8 decoder/demultiplexer, active high outputs HC/HCT
74239 2 dual 2-of-4 decoder/demultiplexer, active high outputs  
7424 4 quad 2-input NAND gate gates with Schmitt trigger line-receiver inputs.  
74240 8 octal buffer with Inverted three-state outputs HC/HCT
74241 8 octal buffer with noninverted three-state outputs HC/HCT
74242 4 quad bus transceiver with inverted three-state outputs  
74243 4 quad bus transceiver with noninverted three-state outputs HC
74244 8 octal buffer with noninverted three-state outputs HC/HCT
74245 8 octal bus transceiver with noninverted three-state outputs HC/HCT
74246 1 BCD to 7-segment decoder/driver with 30 V open collector outputs LS
74247 1 BCD to 7-segment decoder/driver with 15 V open collector outputs LS
74248 1 BCD to 7-segment decoder/driver with Internal Pull-up outputs LS
74249 1 BCD to 7-segment decoder/driver with open collector outputs  
7425 2 dual 4-input NOR gate  
74250 1 1 of 16 data selectors/multiplexers  
74251 1 8-line to 1-line data selector/multiplexer with complementary three-state outputs HC/HCT
74253 2 dual 4-line to 1-line data selector/multiplexer with three-state outputs HC/HCT
74255 2 dual 4-bit addressable latch  
74256 2 dual 4-bit addressable latch  
74257 4 quad 2-line to 1-line data selector/multiplexer with noninverted three-state outputs HC/HCT
74258 4 quad 2-line to 1-line data selector/multiplexer with Inverted three-state outputs HC
74259 1 8-bit addressable latch HC/HCT
7426 4 quad 2-input NAND gate with 15 V open collector outputs  
74260 2 dual 5-input NOR gate  
74261 1 2-bit by 4-bit parallel binary multiplier  
74264 1 look ahead carry generator  
74265 4 quad complementary output elements  
74266 4 quad 2-input XNOR gate with open collector outputs  
74268 6 hex D-type latches three-state outputs, common output control, common enable  
7427 3 triple 3-input NOR gate HC/HCT
74270 1 2048-bit (512x4) read only memory with open collector outputs  
74271 1 2048-bit (256x8) read only memory with open collector outputs  
74273 1 8-bit register with asynchronous clear HC/HCT
74274 1 4-bit by 4-bit binary multiplier  
74275 1 7-bit slice Wallace tree  
74276 4 quad J-Not-K edge-triggered flip-flops with separate clocks, common preset and clear  
74278 1 4-bit cascadeable priority registers with latched data inputs  
74279 4 quad set-reset latch  
7428 4 quad 2-input NOR buffer  
74280 1 9-bit odd/even parity bit generator/checker HC/HCT
74281 1 4-bit parallel binary accumulator  
74282 1 look-ahead carry generator with selectable carry inputs  
74283 1 4-bit binary full adder HC
74284 1 4-bit by 4-bit parallel binary multiplier (low order 4 bits of product)  
74285 1 4-bit by 4-bit parallel binary multiplier (high order 4 bits of product)  
74286 1 9-bit parity generator/checker with bus driver parity I/O port  
74287 1 1024-bit (256x4) programmable read-only memory with three-state outputs  
74288 1 256-bit (32x8) programmable read-only memory with three-state outputs  
74289 1 64-bit (16x4) RAM with open collector outputs  
74290 1 decade counter (separate divide-by-2 and divide-by-5 sections)  
74291 1 4-bit universal shift register, binary up/down counter, synchronous  
74292 1 programmable frequency divider/digital timer  
74293 1 4-bit binary counter (separate divide-by-2 and divide-by-8 sections)  
74294 1 programmable frequency divider/digital timer  
74295 1 4-bit bidirectional register with three-state outputs  
742960 1 error detection and correction (EDAC)  
742961 1 edac bus buffer, inverting  
742962 1 edac bus buffer, noninverting  
742968 1 dynamic memory controller  
742969 1 memory timing controller for use with EDAC  
74297 1 digital phase-locked loop filter  
742970 1 memory timing controller for use without EDAC  
74298 4 quad 2-input multiplexer with storage  
7429841 1 10-bit bus-interface D-type latch with three-state outputs  
74299 1 8-bit bidirectional universal shift/storage register with three-state outputs HC/HCT
7430 1 8-input NAND gate HC/HCT
74301 1 256-bit (256x1) random access memory with open collector output  
74309 1 1024-bit (1024x1) random access memory with open collector output  
7431 6 hex delay elements  
74310 8 octal buffer with Schmitt trigger inputs  
74314 1 1024-bit random access memory  
74319 1 64-bit random access memories 16x4 open collector outputs  
7432 4 quad 2-input OR gate HC/HCT
74320 1 crystal-controlled oscillator  
74321 1 crystal-controlled oscillators with F/2 and F/4 count-down outputs  
74322 1 8-bit shift register with sign extend, three-state outputs  
74323 1 8-bit bidirectional universal shift/storage register with three-state outputs  
74324 1 voltage-controlled oscillator (or crystal controlled)  
7433 4 quad 2-input NOR buffer with open collector outputs  
7434 6 hex noninverters  
74340 8 octal buffer with Schmitt trigger inputs and three-state inverted outputs  
74341 8 octal buffer with Schmitt trigger inputs and three-state noninverted outputs  
74344 8 octal buffer with Schmitt trigger inputs and three-state noninverted outputs  
74347 1 BCD-to-7 segment decoders/drivers open collector outputs,
low voltage version of 7447
 
74348 1 8 to 3-line priority encoder with three-state outputs  
7435 6 hex noninverters with open-collector outputs  
74350 1 4-bit shifter with three-state outputs  
74351 2 dual 8-line to 1-line data selectors/multiplexers with three-state outputs
and 4 common data inputs
 
74352 2 dual 4-line to 1-line data selectors/multiplexers with inverting outputs  
74353 2 dual 4-line to 1-line data selectors/multiplexers with inverting three-state outputs  
74354 1 8 to 1-line data selector/multiplexer with transparent latch, three-state outputs  
74355 1 8-line to 1-line data selector/multiplexer with transparent registers,
open-collector outputs
 
74356 1 8 to 1-line data selector/multiplexer with edge-triggered register,
three-state outputs
 
74357 1 8-line to 1-line data selectors/multiplexers/edge-triggered registers,
open-collector outputs
 
7436 4 quad 2-input NOR gate (different pinout than 7402)  
74361 1 bubble memory function timing generator  
74362 1 four-phase clock generator/driver  
74363 8 octal three-state D-latches  
74365 6 hex buffer with noninverted three-state outputs HC/HCT
74366 6 hex buffer with inverted three-state outputs HC/HCT
74367 6 hex buffer with noninverted three-state outputs HC/HCT
74368 6 hex buffer with Inverted three-state outputs HC/HCT
7437 4 quad 2-input NAND buffer  
74370 1 2048-bit (512x4) read-only memory with three-state outputs  
74371 1 2048-bit (256x8) read-only memory with three-state outputs  
74373 8 octal transparent latch with three-state outputs HC/HCT
74374 8 octal register with three-state outputs HC/HCT
74375 4 quad bistable latch  
74376 4 quad J-Not-K flip-flop with common clock and common clear  
74377 1 8-bit register with clock enable HC/HCT
74378 1 6-bit register with clock enable  
74379 1 4-bit register with clock enable and complementary outputs  
7438 4 quad 2-input NAND buffer with open collector outputs  
74380 1 8-bit multifunction register  
74381 1 4-bit arithmetic logic unit/function generator with generate and propagate outputs  
74382 1 4-bit arithmetic logic unit/function generator with ripple carry and overflow outputs  
74384 1 8-bit by 1-bit two's complement multipliers  
74385 4 quad 4-bit adder/subtractor  
74386 4 quad 2-input XOR gate  
74387 1 1024-bit (256x4) programmable read-only memory with open collector outputs  
74388 1 4-bit register with standard and three-state outputs  
7439 4 quad 2-input NAND buffer with open collector outputs,
input and output terminals flipped, otherwise functionally identical to 7438
 
74390 2 dual 4-bit decade counter HC/HCT
74393 2 dual 4-bit binary counter HC/HCT
74395 1 4-bit universal shift register with three-state outputs  
74396 8 octal storage registers, parallel access  
74398 4 quad 2-input multiplexers with storage and complementary outputs  
74399 4 quad 2-input multiplexer with storage  
7440 2 dual 4-input NAND buffer  
744002 2 dual 4-input NOR gate HC/HCT
7440103 1 presettable 8-bit synchronous down counter HC
7440105 1 4-bit by 16-word FIFO register HC/HCT
744015 2 dual 4-bit shift registers HC/HCT
744016 4 quad bilateral switch HC/HCT
744017 1 5-stage ÷10 Johnson counter HC/HCT
744020 1 14-stage binary counter HC/HCT
744024 1 7-stage ripple carry binary counter HC
744028 1 BCD to decimal decoder  
744040 1 12-stage binary ripple counter HC/HCT
744046 1 phase-locked loop and voltage-controlled oscillator HC/HCT
744049 6 hex inverting buffer HC
74405 1 1 to 8 decoder, equivalent to Intel 8205, only found as UCY74S405
so might be non-TI number
 
744050 6 hex buffer/converter (non-inverting) HC
744051 1 high-speed CMOS 8-channel analog multiplexer/demultiplexer HC/HCT
744052 2 dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexers HC/HCT
744053 3 triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexers HC/HCT
744059 1 programmable divide-by-N counter HC/HCT
744060 1 14-stage binary ripple counter with oscillator HC/HCT
744066 4 quad bilateral switches HC/HCT
744067 1 16-channel analog multiplexer/demultiplexer HC/HCT
744075 3 triple 3-input OR gate HC/HCT
744078 1 8-input OR/NOR gate HC
74408 1 8-bit parity tree  
744094 1 8-bit three-state shift register/latch HC/HCT
7441 1 BCD to decimal decoder/Nixie tube driver  
74412 1 multi-mode buffered 8-bit latches with three-state outputs and clear  
7442 1 BCD to decimal decoder HC/HCT
74422 1 re-triggerable mono-stable multivibrators, two inputs  
74423 2 dual retriggerable monostable multivibrator HC/HCT
74424 1 two-phase clock generator/driver  
74425 4 quad bus buffers with three-state outputs and active low enables  
74426 4 quad bus buffers with three-state outputs and active high enables  
74428 1 system controller for 8080a  
7443 1 excess-3 to decimal decoder  
744316 4 quad analog switch HC/HCT
744351 1 8-channel analog multiplexer/demultiplexer with latch HC/HCT
744353 3 triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer with latch HC/HCT
74436 1 line driver/memory driver circuits - mos memory interface, damping output resistor  
74437 1 line driver/memory driver circuits - mos memory interface  
74438 1 system controller for 8080a  
7444 1 excess-3-Gray code to decimal decoder  
74440 4 quad tridirectional bus transceiver with noninverted open collector outputs  
74441 4 quad tridirectional bus transceiver with Inverted open collector outputs  
74442 4 quad tridirectional bus transceiver with noninverted three-state outputs  
74443 4 quad tridirectional bus transceiver with Inverted three-state outputs  
74444 4 quad tridirectional bus transceiver with Inverted and noninverted
three-state outputs
 
74445 1 BCD-to-decimal decoders/drivers  
74446 4 quad bus transceivers with direction controls  
74447 1 BCD-to-7-segment decoders/drivers, low voltage version of 74247  
74448 4 quad tridirectional bus transceiver with inverted and noninverted
open collector outputs
 
74449 4 quad bus transceivers with direction controls, true outputs  
7445 1 BCD to decimal decoder/driver  
74450 1 16-to-1 multiplexer with complementary outputs  
74451 2 dual 8-to-1 multiplexer  
744511 1 BCD to 7-segment decoder HC/HCT
744514 1 4-to-16 line decoder/demultiplexer with input latches HC/HCT
74452 2 dual decade counter, synchronous  
744520 2 dual 4-bit synchronous binary counter HC/HCT
74453 2 dual binary counter, synchronous  
74453 4 quad 4-to-1 multiplexer  
744538 2 dual retriggerable precision monostable multivibrator HC/HCT
74454 2 dual decade up/down counter, synchronous, preset input  
74455 2 dual binary up/down counter, synchronous, preset input  
74456 1 NBCD (Natural binary coded decimal) adder  
7446 1 BCD to 7-segment display decoder/driver with 30 V open collector outputs  
74460 1 bus transfer switch  
74461 1 8-bit presettable binary counter with three-state outputs  
74462 1 fiber-optic link transmitter  
74463 1 fiber-optic link receiver  
74465 8 octal buffer with three-state true outputs  
74466 8 octal buffers with three-state inverted outputs  
74467 8 octal buffers with three-state true outputs  
74468 8 octal buffers with three-state inverted outputs  
74469 1 8-bit synchronous up/down counter with parallel load and hold capability  
7447 1 BCD to 7-segment decoder/driver with 15 V open collector outputs  
74470 1 2048-bit (256x8) programmable read-only memory with open collector outputs  
74471 1 2048-bit (256x8) programmable read-only memory with three-state outputs  
74472 1 programmable read-only memory with open collector outputs  
74473 1 programmable read-only memory with three-state outputs  
74474 1 programmable read-only memory with open collector outputs  
74475 1 programmable read-only memory with three-state outputs  
7448 1 BCD to 7-segment decoder/driver with internal pullups  
74481 1 4-bit slice cascadable processor elements  
74482 1 4-bit slice expandable control elements  
74484 1 BCD-to-binary converter  
74485 1 binary-to-BCD converter  
7449 1 BCD to 7-segment decoder/driver with open collector outputs  
74490 2 dual decade counter  
74491 1 10-bit binary up/down counter with limited preset and three-state outputs  
74498 1 8-bit bidirectional shift register with parallel inputs and three-state outputs  
7450 2 dual 2-wide 2-input AND-OR-invert gate (one gate expandable)  
74508 1 8-bit multiplier/divider  
7451 2 dual 2-wide 2-input AND-OR-invert gate  
74518 1 8-bit comparator with open collector output, input pull-up resistor  
74519 1 8-bit comparator with open collector output  
7452 1 expandable 4-wide 2-input AND-OR gate  
74520 1 8-bit comparator with inverted totem-pole output, input pull-up resistor  
74521 1 8-bit comparator with inverted totem-pole output  
74522 1 8-bit comparator with inverted open-collector output, input pull-up resistor  
74524 1 8-bit registered comparator  
74526 1 fuse programmable identity comparator, 16-bit  
74527 1 fuse programmable identity comparator, 8-bit + 4-bit conventional
Identity comparator
 
74528 1 fuse programmable Identity comparator, 12-bit  
7453 1 expandable 4-wide 2-input AND-OR-invert gate  
74531 8 octal transparent latch with 32 ma three-state outputs  
74532 8 octal register with 32 ma three-state outputs  
74533 1 octal transparent latch with inverting three-state outputs  
74534 1 octal register with inverting three-state outputs HCT
74535 1 octal transparent latch with inverting three-state outputs  
74536 1 octal register with inverting 32 ma three-state outputs  
74537 1 BCD to decimal decoder with three-state outputs  
74538 1 1 of 8 decoder with three-state outputs  
74539 2 dual 1 of 4 decoder with three-state outputs  
7454 1 3-2-2-3-input AND-OR-invert gate  
74540 1 inverting octal buffer with three-state outputs HC/HCT
74541 1 non-inverting octal buffer with three-state outputs HC/HCT
74544 1 non-inverting octal registered transceiver with three-state outputs  
7455 1 2-wide 4-input AND-OR-invert gate (74H version is expandable)  
74558 1 8-bit by 8-bit multiplier with three-state outputs  
7456 1 50:1 frequency divider  
74560 1 4-bit decade counter with three-state outputs  
74561 1 4-bit binary counter with three-state outputs  
74563 1 8-bit D-type transparent latch with inverting three-state outputs HC/HCT
74564 1 8-bit D-type edge-triggered register with inverting three-state outputs HC
74568 1 decade up/down counter with three-state outputs  
74569 1 binary up/down counter with three-state outputs  
7457 1 60:1 frequency divider  
74573 1 octal D-type transparent latch with three-state outputs HC/HCT
74574 1 octal D-type edge-triggered flip-flop with three-state outputs HC/HCT
74575 1 octal D-type flip-flop with synchronous clear, three-state outputs  
74576 1 octal D-type flip-flop with inverting three-state outputs  
74577 1 octal D-type flip-flop with synchronous clear, inverting three-state outputs  
7458 1 2-input & 3-input AND-OR gate HC/HCT
74580 1 octal transceiver/latch with inverting three-state outputs  
74589 1 8-bit shift register with input latch, three-state outputs  
7459 1 2-input & 3-input AND-OR-invert gate  
74590 1 8-bit binary counter with output registers and three-state outputs HC
74591 1 8-bit binary counters with output registers, open-collector outputs  
74592 1 8-bit binary counter with input registers  
74593 1 8-bit binary counter with input registers and three-state outputs  
74594 1 8-bit shift registers with output latches HC/HCT
74595 1 8-bit shift registers with output latches, three-state parallel outputs HC/HCT
74596 1 8-bit shift registers with output latches, open-collector parallel outputs  
74597 1 8-bit shift registers with input latches HC/HCT
74598 1 8-bit shift register with input latches  
74599 1 8-bit shift registers with output latches, open-collector outputs  
7460 2 dual 4-input expander  
74600 1 dynamic memory refresh controller, transparent and burst modes,
for 4K or 16K drams
 
74601 1 dynamic memory refresh controller, transparent and burst modes,
for 64K drams
 
74602 1 dynamic memory refresh controller, cycle steal and burst modes,
for 4K or 16K drams
 
74603 1 dynamic memory refresh controller, cycle steal and burst modes,
for 64K drams
 
74604 1 octal 2-input multiplexer with latch, high-speed, with three-state outputs  
74605 1 latch, high-speed, with open collector outputs  
74606 1 octal 2-input multiplexer with latch, glitch-free, with three-state outputs  
74607 1 octal 2-input multiplexer with latch, glitch-free, with open collector outputs  
74608 1 memory cycle controller  
7461 3 triple 3-input expander  
74610 1 memory mapper, latched, three-state outputs  
74611 1 memory mapper, latched, open collector outputs  
74612 1 memory mapper, three-state outputs  
74613 1 memory mapper, open collector outputs  
74618 1 Schmitt trigger positive-nand gates with totem-pole outputs  
74619 1 Schmitt trigger inverters with totem-pole outputs  
7462 1 3-2-2-3-input AND-OR expander  
74620 1 octal bus transceiver, inverting, three-state outputs  
74621 1 octal bus transceiver, noninverting, open collector outputs  
74622 1 octal bus transceiver, inverting, open collector outputs  
74623 1 octal bus transceiver, noninverting, three-state outputs  
74624 1 voltage-controlled oscillator with enable control, range control, two-phase outputs  
74625 2 dual voltage-controlled oscillator with two-phase outputs  
74626 2 dual voltage-controlled oscillator with enable control, two-phase outputs  
74627 2 dual voltage-controlled oscillator  
74628 1 voltage-controlled oscillator with enable control, range control,
external temperature compensation, and two-phase outputs
 
74629 2 dual voltage-controlled oscillator with enable control, range control  
7463 6 hex current sensing interface gates  
74630 1 16-bit error detection and correction (EDAC) with three-state outputs  
74631 1 16-bit error detection and correction with open collector outputs  
74632 1 32-bit parallel error detection and correction, three-state outputs, byte-write  
74633 1 32-bit parallel error detection and correction, open-collector outputs, byte-write  
74634 1 32-bit parallel error detection and correction, three-state outputs  
74635 1 32-bit parallel error detection and correction, open-collector outputs  
74638 1 octal bus transceiver with inverting three-state outputs  
74639 1 octal bus transceiver with noninverting three-state outputs  
7464 1 4-2-3-2-input AND-OR-invert gate  
74640 1 octal bus transceiver with inverting three-state outputs HC/HCT
74641 1 octal bus transceiver with noninverting open collector outputs  
74642 1 octal bus transceiver with inverting open collector outputs  
74643 1 octal bus transceiver with mix of inverting and noninverting three-state outputs  
74644 1 octal bus transceiver with mix of inverting and noninverting open collector outputs  
74645 1 octal bus transceiver  
74646 1 octal bus transceiver/latch/multiplexer with noninverting three-state outputs  
74647 1 octal bus transceiver/latch/multiplexer with noninverting open collector outputs  
74648 1 octal bus transceiver/latch/multiplexer with inverting three-state outputs  
74649 1 octal bus transceiver/latch/multiplexer with inverting open collector outputs  
7465 1 4-2-3-2 input AND-OR-invert gate with open collector output  
74651 1 octal bus transceiver/register with inverting three-state outputs  
74652 1 octal bus transceiver/register with noninverting three-state outputs HC/HCT
74653 1 octal bus transceiver/register with inverting three-state and open collector outputs  
74654 1 octal bus transceiver/register with noninverting three-state and open collector outputs  
74658 1 octal bus transceiver with parity, inverting  
74659 1 octal bus transceiver with parity, noninverting  
74664 1 octal bus transceiver with parity, inverting  
74665 1 octal bus transceiver with parity, noninverting  
74668 1 synchronous 4-bit decade up/down counter  
74669 1 synchronous 4-bit binary up/down counter  
74670 1 4 by 4 register file with three-state outputs HC/HCT
74671 1 4-bit bidirectional shift register/latch/multiplexer with three-state outputs  
74672 1 4-bit bidirectional shift register/latch/multiplexer with three-state outputs  
74673 1 16-bit serial-in serial-out shift register with output storage registers,
three-state outputs
 
74674 1 16-bit parallel-in serial-out shift register with three-state outputs  
74676 1 16-bit serial/parallel-in serial-out shift register  
74677 1 16-bit address comparator with enable  
74678 1 16-bit address comparator with latch  
74679 1 12-bit address comparator with latch  
7468 2 dual 4-bit decade counters  
74680 1 12-bit address comparator with enable  
74681 1 4-bit parallel binary accumulator  
74682 1 8-bit magnitude comparator  
74683 1 8-bit magnitude comparator with open collector outputs  
74684 1 8-bit magnitude comparator  
74685 1 8-bit magnitude comparator with open collector outputs  
74686 1 8-bit magnitude comparator with enable  
74687 1 8-bit magnitude comparator with enable  
74688 1 8-bit equality comparator HC/HCT
74689 1 8-bit magnitude comparator with open collector outputs  
7469 2 dual 4-bit binary counters  
74690 1 4-bit decimal counter/latch/multiplexer with asynchronous clear, three-state outputs  
74691 1 4-bit binary counter/latch/multiplexer with asynchronous clear, three-state outputs  
74692 1 4-bit decimal counter/latch/multiplexer with synchronous clear, three-state outputs  
74693 1 4-bit binary counter/latch/multiplexer with synchronous clear, three-state outputs  
74694 1 4-bit decimal counter/latch/multiplexer with synchronous
and asynchronous clears, three-state outputs
 
74695 1 4-bit binary counter/latch/multiplexer with synchronous
and asynchronous clears, three-state outputs
 
74696 1 4-bit decimal counter/register/multiplexer with asynchronous clear, three-state outputs  
74697 1 4-bit binary counter/register/multiplexer with asynchronous clear, three-state outputs  
74698 1 4-bit decimal counter/register/multiplexer with synchronous clear, three-state outputs  
74699 1 4-bit binary counter/register/multiplexer with synchronous clear, three-state outputs  
7470 1 AND-gated positive edge triggered J-K flip-flop with asynchronous preset and clear  
747007 6 hex buffer  
747014 6 hex Schmitt trigger non-inverting buffer HC
74716 1 programmable decade counter  
74718 1 programmable binary counter  
7472 1 AND gated J-K master-slave flip-flop with asynchronous preset and clear  
74724 1 voltage-controlled multivibrator  
747266 4 quad 2-input XNOR gate HC
7473 2 dual J-K flip-flop with asynchronous clear HC
7474 2 dual D positive edge triggered flip-flop with asynchronous preset and clear HC/HCT
74740 1 octal buffer/Line driver, inverting, three-state outputs  
74741 1 octal buffer/line driver, noninverting, three-state outputs, mixed enable polarity  
74744 1 octal buffer/line driver, noninverting, three-state outputs  
74748 1 8 to 3-line priority encoder  
7475 1 4-bit bistable latch HC
7476 2 dual J-K flip-flop with preset and clear  
7477 1 4-bit bistable latch  
74779 1 8-bit bidirectional binary counter (three-state)  
74783 1 synchronous address multiplexer  
7479 2 dual D flip-flop  
74790 1 error detection and correction (EDAC)  
74794 1 8-bit register with readback  
74795 1 octal buffer with three-state outputs  
74796 1 octal buffer with three-state outputs  
74797 1 octal buffer with three-state outputs  
74798 1 octal buffer with three-state outputs  
7480 1 gated full adder  
74804 6 hex 2-input NAND drivers  
74805 6 hex 2-input NOR drivers  
74808 6 hex 2-input AND drivers  
7481 1 16-bit random access memory  
7482 1 2-bit binary full adder  
74822 1 10-bit bus interface flip-flop with three-state outputs  
74825 1 8-bit D-type flip-flop  
7483 1 4-bit binary full adder  
74832 6 hex 2-input OR drivers  
7484 1 16-bit random access memory  
74848 1 8 to 3-line priority encoder with three-state outputs  
7485 1 4-bit magnitude comparator HC/HCT
74857 6 hex 2-line to 1-line multiplexer with three-state outputs  
7486 4 quad 2-input XOR gate HC/HCT
7487 1 4-bit true/complement/zero/one element  
74873 1 octal transparent latch  
74874 1 octal D-type flip-flop  
74876 1 octal D-type flip-flop with inverting outputs  
74878 2 dual 4-bit D-type flip-flop with synchronous clear, noninverting three-state outputs  
74879 2 dual 4-bit D-type flip-flop with synchronous clear, inverting three-state outputs  
7488 1 256-bit read-only memory  
74880 1 octal transparent latch with inverting outputs  
74881 1 arithmetic logic unit  
74882 1 32-bit lookahead carry generator  
74888 1 8-bit slice processor  
7489 1 64-bit random access memory  
7490 1 decade counter (separate divide-by-2 and divide-by-5 sections)  
74901 6 hex inverting TTL buffer  
74902 6 hex non-inverting TTL buffer  
74903 6 hex inverting CMOS buffer  
74904 6 hex non-inverting CMOS buffer  
74905 1 12-bit successive approximation register  
74906 6 hex open drain n-channel buffers  
74907 6 hex open drain p-channel buffers  
74908 2 dual CMOS 30 V relay driver  
74909 4 quad voltage comparator  
7491 1 8-bit shift register, serial In, serial out, gated input  
74910 1 256x1 CMOS static RAM  
74911 1 4-digit expandable display controller  
74912 1 6-digit BCD display controller and driver C
74914 6 hex Schmitt trigger with extended input voltage  
74915 1 7-segment to BCD decoder  
74917 1 6-digit hex display controller and driver C
74918 2 dual CMOS 30 V relay driver  
7492 1 divide-by-12 counter (separate divide-by-2 and divide-by-6 sections)  
74920 1 256x4 CMOS static RAM  
74921 1 256x4 CMOS static RAM  
74922 1 16-key encoder  
74923 1 20-key encoder  
74925 1 4-digit counter/display driver C
74926 1 4-digit decade counter/display driver with carry out and latch (up to 9999) C
74927 1 4-digit timer counter/display driver (up to 9599, intended as time elapsed) C
74928 1 4-digit counter/display driver (up to 1999) C
74929 1 1024x1 CMOS static RAM  
7493 1 4-bit binary counter (separate divide-by-2 and divide-by-8 sections) HC/HCT
74930 1 1024x1 CMOS static RAM  
74932 1 phase comparator  
74933 1 address bus comparator  
74934 1 =ADC0829 ADC, see corresponding NSC datasheet  
74935 1 3.5-digit digital voltmeter (DVM) support chip for multiplexed 7-segment displays  
74936 1 3.75-digit digital voltmeter (DVM) support chip for multiplexed 7-segment displays  
74937 1 =ADC3511 ADC, see corresponding NSC datasheet  
74938 1 =ADC3711 ADC, see corresponding NSC datasheet  
7494 1 4-bit shift register, dual asynchronous presets  
74941 1 octal bus/line drivers/line receivers  
74945 1 4-digit up/down counter with decoder and driver  
74947 1 4-digit up/down counter with decoder and driver  
74948 1 =ADC0816 ADC, see corresponding NSC datasheet  
74949 1 =ADC0808 ADC, see corresponding NSC datasheet  
7495 1 4-bit shift register, parallel in, parallel out, serial input  
7496 1 5-bit parallel-in/parallel-out shift register, asynchronous preset  
74962 1 Dual Rank 8-Bit TRI-STATE Shift Register C
7497 1 synchronous 6-bit binary rate multiplier  
7498 1 4-bit data selector/storage register  
7499 1 4-bit bidirectional universal shift register  
74H71 1 AND-or-gated J-K master-slave flip-flop with preset  
74H78 2 dual positive pulse triggered J-K flip-flop with preset, common clock,
and common clear
 
74L71 1 AND-gated R-S master-slave flip-flop with preset and clear  
74L78 2 dual positive pulse triggered J-K flip-flop with preset, common clock,
and common clear
 
74LS78 2 dual negative edge triggered J-K flip-flop with preset, common clock
and common clear