урок 12 - 3 тривходови И-НЕ с отворен колектор

опитайте се да изчислите комбинациите между входовете на един от елементите с лист хартия и химикал, за да видите кога ще свети и кога не светодиода.
трите елемента са независими един от друг. намерете разликите между двете свързвания и отбележете каква е разликата между нормалните логически елементи и тези с отворен колектор.