урок 11 - 3 тривходови И - чипът е логическо И с три входа без инвертиране на изхода. номер на чипа в каталога 7411 - 3-тривходови И логически елемента.логическа 1 на изхода ще има само във вариант 1 , при всички други комбинации /варианти/ на логически нива на входовете, на изходите ще има логическа 0.