урок 11 - 3 тривходови И - чипът е логическо И с три входа без инвертиране на изхода. номер на чипа в каталога 7411 - 3-тривходови И логически елемента.логическа 1 на изхода ще има само във вариант 1 , при всички други комбинации /варианти/ на логически нива на входовете, на изходите ще има логическа 0.

урок 10 - 3 тривходови И-НЕ - вече е време да разгледаме една по сложна интеграла. това е чип с каталожен номер 7410, или както е по описание на производителя - 3 броя 3-входови И-НЕ логически елемента.


както се вижда от симулацията, само в комбинацията с логическа 1 на трите входа, на изхода има логическа 0 и светодиода не свети. във всички други варианти /комбинации/ от 0 и 1 на входовете, на изхода ще има логическа 1 и светодиода ще светне. в по следващите уроци ще представим видео урок за тази интеграла със пълното адресиране на входовете и резултати на изходите. таблица на истинност за този чип може да намерите в описанието на производителя в интернет.