Кондензаторът е пасивен електронен компонент, предназначен за временно съхраняване на електрически заряд.

Устройството на използваните в практиката кондензатори варира в широки граници, но те винаги съдържат два проводника, разделени от непроводящ диелектрик. При наличие на потенциална разлика между двата проводника, в диелектрика възниква статично електрическо поле, в резултат на което от едната му страна се натрупва положителен, а от другата — отрицателен заряд.

Идеалният кондензатор се характеризира с една постоянна величина, наричана електрически капацитет и измервана във фаради. Капацитетът е отношението на електрическия заряд на всеки от проводниците към потенциалната разлика между тях. При реалните кондензатори през диелектрика протичат известни токове и силата на електрическото поле има ограничения, а проводниците предизвикват нежелана индуктивност и съпротивление, които понякога оказват чувствително влияние върху теоретичния модел на работа на кондензаторите.

Кондензаторите намират широко приложение в различни електрически схеми за блокиране на постоянния ток, като същевременно се пропуска променливия, за изглаждане на изходния ток на захранващи блокове, в трептящи кръгове, използвани в радиотехниката, и за много други цели.

повече информация - https://bg.wikipedia.org/wiki/

 

електронни елементи - видове - http://elektronika.start.bg/

Електронни компоненти от Уикипедия, свободната енциклопедия

Електронните компоненти са изгражнащите елементи в електрониката. Електронните компоненти служат за преобразуване на електрическата енергия в определена стойност за да може да бъде използвана като сигнал и информация. Основните електрони компоненти са: резистор, кондензатор, бобина, диод и транзистор. Имат два или повече извода и се свързват чрез запояване. Чрез печатни платки и електронни елементи се изграждат електронни схеми, които изпълняват определени функции. Все по-често те се интегрират в микропроцесори, миниатюризират се и стават част от масиви и интегрални схеми, но тогава говорим за микроелектроника. Електронните елементи се делят на активни и пасивни.

Видове пасивни елементи

 

http://elektronika.stoitsev.com/elementi.php - доплнителна информация

вики инфо - допълнителна информация

Резистори

Кондензатори

Диоди

Видове диоди

 • обикновен диод
 • тунелен диод
 • ценеров диод
 • варикап
 • диод на Шотки
 • диод на Гън
 • светодиод
 • фотодиод
 • флаш светодиод
 • PIN диод
 • ППН диод
 • терминален диод
 • лазерен диод
 • постянноотоков диод
 • диак

Транзистори

Тиристор

https://blog.vikiwat.com/elektronni-elementi/ - блог викиват - допълнителна информация

https://bg.wikipedia.org/wiki/