Файлова система (на английски: file system) е регламент, определящ начина на организация, съхранение и наименуване на данните върху носителите на информация. Той определя формата на физическо съхранение на информацията, която е прието да се групира във вид на файлове. Конкретната файлова система определя размера на името на файла, максималния му възможен размер, набора от атрибути на файла. Някои файлови системи предоставят служебни възможности, например, избирателен достъп или криптиране на файловете.

 

натисни за голям размер този линк <<<<

Файловата система свързва носителя на информация от една страна с приложно-програмния интерфейс за достъп до файловете от друга. Когато приложната програма се обръща към файла, тя не знае как точно е организирана информацията в него, нито пък какъв точно е физическият ѝ носител (CD, твърд диск, магнитна лента или флаш памет). За програмата са от значение името на файла, неговият размер и атрибути. Тези данни тя получава от драйвера на файловата система. Именно файловата система установява къде и как ще бъде записан файлът върху физическия носител).

От гледна точка на операционната система, целият твърд диск представлява съвкупност от клъстери с размер от 512 байта и повече. Драйверите на файловата система организират клъстерите във файлове и директории (които реално са също файлове, съдържащи списъци с файлове). Драйверите следят също така кои от клъстерите се използват в момента, кои са свободни и кои са отбелязани като повредени.

Връзката между файловата система и физическите носители на информация не е задължително директна. Съществуват и виртуални файлови системи, както и мрежови файлови системи, които представляват начин за достъп до файлове на отдалечен компютър.

 

Съдържание

прочети още -- https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0

прочети още -- http://u4ili6teto.bg/mod/page/view.php?id=14298

http://technologies-bg.blogspot.bg/p/blog-page_10.html

Файлова система на UNIX - юникс и LINUX - линукс

повече инфо за файловите системи за линукс - юникс - >>> http://wiki.linux-bg.org/index.php?title=%D0

Файловата система има един коренен каталог - бележи се с /. В този каталог се монтира определено устройство (обикновено един от дяловете на твърдия диск). Файловата система на това устройство се нарича коренова (на английски: root). По този начин в този каталог се вижда съдържанието на това устройство. В някой каталог от това устройство могат да бъдат монтирани и други устройства и по този начин и тяхното съдържание да стане достъпно. Обикновено работата по монтирането и демонтирането на устройствата се извършва автоматично. Съществуват програми, които позволяват монтиране (mount) и демонтиране (umount) на файлови системи. При повечето UNIX-подобни системи подвижните носители (дискети и CD), флаш-памети и други външни устройства за данни се монтират в каталог /mnt, /mount или /media.

Една примерна UNIX файлова система може да изглежда така:

/usr                 
  /bin               
     /arch            
     /ls             
     /raw           
  /lib              
     /libhistory.so.5.2      
     /libgpm.so.1        
/home                
  /lost+found           
     /host.sh          
  /guest             
     /Pictures          
       /example.png    
     /Video           
       /matrix.avi      
       /news        
          /lost_ship.mpeg

Файлова система на MS DOS

В най-простия случай всички файлове върху даден диск се съхраняват в една директория. Такава система с едно ниво се е използвала в CP/M и първите версии на MS-DOS. За първи път йерархична файлова система с вложени една в друга в друга директории се появява в UNIX.

Wiki.txt
Tornado.jpg
Notepad.exe
(Пример за файлова система с едно ниво)

В MS DOS файловата система има няколко коренни каталога:

C:
 \Program files
   \CDEx
      \CDEx.exe
      \CDEx.hlp
      \mppenc.exe
 \Моите документи
   \Wiki.txt
   \Tornado.jpg
D:
 \Music
   \ABBA
      \1974 Waterloo
      \1976 Arrival
        \Money, Money, Money.ogg
      \1977 The Album
(Йерархична файлова система Windows/DOS)

На практика, в DOS/Windows системите също като в UNIX-подобните системи съществува една коренна директория с вложени в нея под-директории, наречени с имената «c:», «d:» и т. н. В тях се „монтират“ дяловете на твърдия диск. Тоест, c:\ просто означава съкратено file:///c:/. За разлика от UNIX-подобните файлови системи обаче, в Windows е забранен записът в коренния каталог, както и разглеждането му.