Екипът на КАРАДЕВ ЕООД стартира дарителска кампания за набиране на финансов капитал за произвеждане на прототипен вариант на наши продукти в електрониката.

Проектите разработени от фирмата ще бъдат реализирани с тези средства, като същите финанси ще бъдат използвани за обновяване на техническата база, програмите за разработка на приложения, ще бъдат закупени нови съвременни технически средства, материали и оборудване за реализиране на проектите в електрониката. Продуктите които ще бъдат произведени като прототипи, след завършване на програмното обеспечаване на всеки един ще бъдат пуснати на пазара в продажба за крайни клиенти, начинаещи, студенти и специалисти. Допълнително добавени модули и функции в хардуера и софтуера могат да бъдат направени по желание на даден клиент, като това става с подробно описание и/или директен контакт с клиента. В България има достатъчно фирми които се нуждаят от електронно оборудване за управление на различни процеси, машини и механизми. Нашето предложение към тях е да се сдружим в обща бизнес асоциация /формална или неформална/ с цел подобряване работата на всички браншове в бизнеса, производството, земеделието, обучението и всичко което се случва в бизнеса и производството в България.

На посочените банкови сметки можете да преведете каквато парична сума желаете в помощ на стартиращия бизнес модел. Анонимността е гарантирана, като при желание от страна на клента, неговата търговска марка, лого и/или друга информация може да бъде добавена на сайта на фирмата.

POST BANK BULGARIA - www.postbank.bg

BGN = BG70BPBI79451060638001
BIC = BPBIBGSF

USD = BG87BPBI79451160638002
BIC = BPBIBGSF

PAYPAL директен емайл - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

директен линк за PAYPAL от сайт в интернета -
https://www.indiegogo.com/projects/development-board-with-pic-18f8680#/

Благодарим предварително на всички клиенти, колеги, начинаещи и напреднали в електрониката за оказаното съдействие и финансова подкрепа. Пълен отчет за направените покупки на материали и оборудване ще видите на сайта на фирмата www.karadev.net

Очакваме вашето одобрение, разбиране и подкрепа. Поздрави от целия екип - КАРАДЕВ ЕООД

POST BANK BULGARIA - www.postbank.bg

BGN = BG70BPBI79451060638001
BIC = BPBIBGSF

USD = BG87BPBI79451160638002
BIC = BPBIBGSF

PAYPAL директен емайл - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

директен линк за PAYPAL от сайт в интернета -
https://www.indiegogo.com/projects/development-board-with-pic-18f8680#/