Инсталирайте PHP на Raspberry Pi

оригинал линк >>> https://randomnerdtutorials.com/raspberry-pi-apache-mysql-php-lamp-server/

PHP е скриптов език от страна на сървъра. PHP (Hypertext Preprocessor) се използва за разработване на динамични уеб приложения. PHP файл съдържа маркери <? Php…?> и завършва с разширението „.php“.

когато браузърът зареди някаква *.php страница, вие виждате само резултата от php кода, но не и самият php код, което е целта на цялата процедура. php кода може и генерира html код, който представлява дизайна на страницата която виждате. Също има връзка към базите данни, връзка към линукс операционната система с изпълнение на директни команди във bash конзолата и много други.

php е на основата на С/С++ само че работи от страна на сървъра със задължително инсталиране на php сървърен софтуер, който да разчита командите от php страниците и да го изпълнява и показва резултата във всеки един браузър били на смартфон или на компютър или лаптоп.
За да инсталирате PHP на Raspberry Pi, изпълнете:

$ sudo apt install php –y
 
създайте PHP скрипт за тестване на инсталацията като използвате текстов редактор във конзола или във графична среда да създадете сления файл със име и разширение точно определено за да може php софтуерния сървър да покаже съдържанието на вашият код.
 
Файлът трябва да се запише във /var/www/html със име примерно info.php, като съдържанието на този файл трябва да бъде следната малка команда която показва информация за php сървъра : <?php phpinfo(); ?>

След това във браузъра заредете следната команда : localhost/info.php
може да използвате и локалното IP на raspberry примерно 192.168.1.5/info.php
 
по принцип при инсталация на raspberry локалното IP се задава от DHCP сървъра и за да разберете какъв e IP адреса може да използвате командата
ifconfig, която ще ви даде информация за мрежовите връзки на самото raspberry с резултат

Както се вижда от графиката локалното IP в този случай е 192.168.1.5, следователно за да заредите info.php файла във браузъра трябва да напишете 192.168.1.5/info.php
След като натиснете ентер трябва да се покаже следния резултат във браузъра

И накрая, рестартирайте Apache2:

$ sudo service apache2 restart
 
В директорията на Apache2 сега има два файла, единият е index.html, другият е info.php. ако обаче имате два файла със име index.* да знаете че файла със разширение html е със по-висок приоритет и когато в браузъра заредите командата localhost или напишете локалното IP ще се зареди съдържанието на index.html файла.

Файла със разширение *.php трябва задължително да бъде указан след наклонената черта за да знае браузъра че точно този файл трябва да зареди. localhost/info.php или localhost/index.php