РАСПБЕРИ ПИКО - малък трик за големи проекти - допълнителен бутон, обаче какъв ефект !!! малко пико за големи проекти

https://www.youtube.com/watch?v=1xWvFvWgBDg