РАСПБЕРИ ПИКО - чудото на 21 век за деца лесно, бързо и приятно за работа в електрониката и програмирането, даже децата рабраха как се работи и какво може да се прави с него. в този профил има много видео за гледане, слушане, учение, проби и т.н. според мен едва сега започва цялата история
https://www.youtube.com/c/GurgleApps/videos