Print

изчислете аритметичния израз в програма = (3522+52353)*23 - (2336*501 + 23432 - 6743)*3
тука ще дадем един пример в два варианта на решение как да напишете програма за пресмятане на аритметичен израз. има доста спорове по това как е правилно да се запише в програмата. за това ще дадем два примера за да е ясно кои са правилни в различните компилатори и кои не работят. кодът е пробван във редактора на CODE::BLOCKS с избран компилатор на BORLAND по време на инсталация.
http://www.codeblocks.org/ и работи и в двата варианта. примерната задача е взета от начален курс на софтуни за стартиращи програмисти в С++ програмен език, като за мен представлява интерес да обсъдим вариантите на програмиране на задачата.
#include <iostream> //this is a comment // class for input<> output streams
using namespace std; // object from iostream class
int main()                        // entry point main function
{
    cout << "Hello world!\n" ; // print text with new line \n <- this is for new line
    cout << "Hello SOFTUNI\n" ;  // print text with new line \n <- this is for new line
    cout << "hi from varna\n" ;  // print text with new line \n <- this is for new line
    cout << "old scholl ;)\n" ;   // print text with new line \n <- this is for new line

    // all values are size type int

    int a = 3522;            // variable in type int = range from -32768 to +32768
    long b = 52353;     // variable in type long = range from
                                                    //−2,147,483,647  to +2,147,483,647

    int c = 23;
    int d = 2336;
    int e = 501;
    int f = 23432;
    int g = 6743;
    int h = 3;

    long result = 0;
    long result2 = 0;

    result2 = (3522+52353)*23 - (2336*501 + 23432 - 6743)*3;
                            // calculate first variant of arithmetical expression
                                     // console output result2 = -2275950

    result = ((a+b)*c) - (((d*e)+(f-g))*h);
                                        // calculate second variant of arithmetical expression
                                              // console output resultl = -2275950
    cout << result2 << "\n";    //print result2
    cout << result << "\n";        //print result
   
cout << "press ENTER key for end";

    getchar();

    return 0;
}

можете да ползвате и компилатора на PELES C/С++ който също е доста добър и предполагам че няма да имате проблеми, ако срещнете такива с пелес С винаги може да си инсталирате CODE::BLOCKS. идвата врианта са работещи, но според мен и някои мои колеги добри програмисти, скобите трябва да се слагат задължително за да не си получават разминавания при компилиране в различните развойни следи.

другото което е че със предварителното описание на стойностите в променливи ще можете по лесно да променяте резултата ако формулата е някъде навътре в кода и не може всеки път да я търсите в кой файл и в кой край на файла е формулата и следващите след нея други формули и резултати.

тука ще дам един линк на английски за видовете типове данни в езика С/С++ за да видите в какви граници могат да се записват стойности в променливите константите и другите видове информация в езика С/С++  >>>  https://en.wikipedia.org/wiki/C_data_types

информация за това има много в нета както и на нашия блог в книгите за програмиране на български, така че има какво и откъде да се прочете.

приятна работа :) и да изпробвате кода със различни стойности като не забравите да смените стойностите и в аритметичния израз и във променливите за да се получи един и същ резултат. АКО НЕ ПОЛУЧИТЕ ЕДНАКЪВ РЕЗУЛТАТ ЗНАЧИ НЕЩО НЕ Е НАРЕД :)

Category: programingc
Hits: 1410