Софтуерните функции на таймерите се програмират във специална функция за прекъсване, в която се проверява флага на прекъсване на таймера, като след това се нулира и след това се изпълнява кода който искате периодично таймера да изпълнява като функция на процесора.

от блоковата схема по-надолу можете да видите как са свързани таймерите като хардуерни блокове към общата шина за данни в ядрото на процесора. диаграмата както и цялата налична информация за процесора е написана във пдф файла на страницата на сайта на микрочип за този процесор.

различните блокове на процесора са описани подробно във същия файл на процесора, като разделените в отделни глави теми съдържат както описание на регистрите, графики на подаваните сигнали от и към процесора, така и пълна техническа документация за управлението на всеки блок поотделно като хардуерен модул в ядрото на процесора.

 

ОЧАКВАЙТЕ СОФТУЕРА КЪМ ТАЗИ СИМУЛАЦИЯ И РАЗЯСНЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРОЦЕСИ КОИТО СЕ СЛУЧВАТ ЗА ДА РАБОТИ ЕДИН ТАЙМЕР ИЛИ АКО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРОЦЕСОРА ИЗИСКВА МОЖЕ И СЪС ДВА И ТРИ ТАЙМЕРА !!!!!

менюто показано по-долу е менюто в което по време на ПАУЗА НА СИМУЛАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПОКАЖЕ МЕНЮТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПРОЦЕСОРА И/ИЛИ ДРУГИ ЧИПОВЕ В СИМУЛАЦИЯТА