Регистри и първоначална настройка на таймера
Така, до сега дадохме описание на важните параметри на таймерите. Не забравяйте, че има и доста по сложни таймерни блокове, които се използват за различни цели в процесорната техника.
Настройката на таймерите, както и всички хардуерни блокове се прави чрез хардуерните регистри и техните битове, като както знаете за всеки хардуерен блок на процесора си има отделен регистър, в някои процесори единични битове са обединени в общ регистър.
В процесора 16F1829 настройката на таймерите 2, 4, 6 се прави във регистъра показан на графиката по-надолу


 

Ето в този регистър TxCON се настройва стартирането на таймера, делителя преди самия таймер и делителя след самия таймер. Буквата която е малко х се замества със номера на самия таймер който искате да настроите и да ползвате. Това са таймерите 2, 4, 6 като другите два таймера – таймер 0 и таймер 1 са във отделни графи на документацията. Както се вижда от блоковата графика на таймера входящата честота е директно зададена FOSC/4, което означава че входящата честота на таймера е настроена да бъде предварително разделена на 4 без значение дали ползвате външен или вътрешен генератор.

Има таймери на които входящата честота може да бъде подавана от външен пин на процесора, като това може да бъде отделен честотен генератор с външна интегрална схема или изобщо някаква външна електроника, която да подава правоъгълни импулси към таймера. За информация може да разгледате другите два таймера на този процесор, като обърнете внимание на блок схемата която е в началото на всеки раздел, където е описано от къде таймера може да вземе входяща честота, както и какви са хардуерните функции които може да изпълни таймера чрез управлението със съответните за него регистри.