проекти, схеми, обучение и много други на този сайт
https://microcontrollerslab.com/category/pic-microcontroller-tutorials/