таймер 555 с различни честоти - промяна на стойнстта на потенциометъра RV1 може да доведе до по ниска или по висока честота на генератора. ако ви трябват още по-ниски честоти, използвайте някой от двоичните броячи на серия 74LS/HC промерно 74LS193. броячите може да ги навържете каскадно /последователно/ като на входа на първия пускате примерно 50 херца и на изходите на броячите ще се получат различните честоти. симулация на протеус на схемата също е възможна както тази която съм показал. ако светодиода не ви е необходим на изхода на генератора директно можете да го включите към избраният от вас изход на делителните броячи. захранването на схемата е стандартно стабилизирано +5 волта от 75L05. филтрация с кондензатори електронилитни и неелектролитни както и диод против обратно включване на захранването. ако схемата на делитела с броячите ви се вижда сложна можете да ползвате интегралата от същата серия 74HC4020. намерете я в интернета и вижте как може да ви бъде полезна за много схеми и решения в електрониката.


 

 
 

програматор EEPROM 24LC и 25LC ееprom флаш памети. много добре работи има драйвер, софтуер за програмиране и някои разширени функции в програмата. програмира успешно без грешки всички от серията 25LCxxx както и най-голямата 25LC1024. другите можете да ги изпробвате вие.

линк за драйвера >>>
http://www.karadev.net/basto/CH341A-programmer-software-1.29/CH341PAR-2.2_driver_x32x64.ZIP

 

линк за програмата за управление на записа и четене на флаш паметите >>>

http://www.karadev.net/basto/CH341A-programmer-software-1.29/CH341A-1.29-programmer-software.zip

ВНИМАНИЕ !!!!! >>> в директорията има

и други програми и софтуер,

ако не знаете за какво са не ги

ползвайте или инсталирайте  <<<<  !!!!!!!!

стойка за монтаж на елементи за начинаещи и напреднали специалисти. цена приблизително 12-14 лв. удобна и необходима на всички които работят елекроника и монтаж върху печатни платки

 
 

в тази поредица ще разгледаме различно оборудване и апаратури за контрол, измерване и диагностика в електрониката. някой от показаните системи, апарати и уреди ще трябва да си ги купите, а други могат да бъдат направени от нас, наши колеги специалисти или даже от самите вас. :) , ясно се само че без контролно/измервателна апаратура, няма как да следите резултатите от вашите електронни схеми, които проектирате, разработвате съвместно с други колеги или ремонтирате на клиент. има много и различни водове и марки оборудване за различните видове задачи в цифровата електроника. за аналоговата и изобщо каквато и да е електронна схема ще ви трябва също осцилоскоп, сигнал генератор, различни видове програматори за процесори, памети и други. допълнителни цифрови модули като конвертори от един коминикационен стандарт към друг, преобразуватели на напрежения, захранващ блок и други помощни средства и техники с които да развивате своите схеми, проекти и продукти в електрониката.

Мултицетът (от немското Multizet), наричан още мултимер или мултиметър, е многофункционален измервателен уред, който има възможността да измерва различни ел. величини. В най-общия случай той съчетава функциите на волтметър и амперметър (за постоянен и променлив ток) и омметър (разпространено е названието амперволтомметър). Отчитането е цифрово (стойностите се отчитат чрез дигитален дисплей). Захранването е с батерия.

С развитието на техниката възможностите на мултиметъра стават все по-многобройни, размерите му – все по-малки, а точността му – по-голяма, а цената на добрите модели все по-ниска. Съвременните мултиметри могат да измерват например и честота, капацитет, температура, параметри на транзистори, магнитни величини и др. Вграждат се различни полезни функции като автоматична смяна на обхватите, калибриране, памет за минали измервания, самоизключване, памет.

При цифровите мултиметри, какъвто е моделът, който ви предлагаме, сигналът на входа се преобразува от аналогово-цифров преобразувател и измерената стойност се показва като цифрова величина. Измервателните обхвати по правило се простират от 200 mV до 1000 V и от 20 µA до 20 A. Цифровите мултиметри при измерване на напрежение имат много високо входно съпротивление – от порядъка на 1 до 20 MΩ, като стандартната стойност е 10 MΩ. Относителната грешка при измерванията зависи от обхвата, като най-често е по-малка от 1 %. При постояннотоковите обхвати грешката при добрите уреди по правило е под 0,2 %. 

Предимства на Цифров Мултицет ДТ9208А

 • Голяма точност;
 • Голям течнокристален дисплей, височина на знаците 25 мм;
 • Въртящият се селекторен превключвател позволява едновременно да се избират видът на измерванията и обхватът;
 • Изолирани СОНДИ;
 • Икономичен режим на електрозахранването – автоматично изключване;
 • Свалящ се Протектор;
 • Измерва Температура;

Основни спецификации на Мултицет ДТ9208А

 1. Скорост на измерванията 2-3/сек;
 2. Индикация за превишаване на обхвата: знак „1“ на дисплея;
 3. Автоматична индикация за отрицателна полярност;
 4. Ако напрежението на елемента на захранването стане по-ниско от необходимото работно напрежение, на дисплея се появява съответният знак;
 5. В режима за запомняне на данни на дисплея се появява знакът „Н“;
 6. Във всички обхвати е предвидена защита от претоварване;
 7. Автоматично зануляване в режим за измерване на капацитет;
 8. Ако след включване уредът не се използва в продължение на 15 минути, захранването се изключва автоматично. За да продължите работата отново, включете захранването;
 9. Работен обхват на температурата: 0°С – +40°С, относителна влажност 0-75%;
 10. Температура за съхранение: -10°С – +50°С;
 11. Захранване: стандартна батерия 9 V;
 12. Размери: 191x89x35 mm Тегло: 310 g (с батерията);
 13. Комплект с измервателни сонди и термодатчик;
 14. Ръководство на български език;

Обхват на измерване на Мултицет ДТ9208А

 1. Променливо напрежение: 1mV-750V AC;
 2. Постоянно напрежение: 1mV-1000V DC;
 3. Променлив ток: 0.1uA-20A AC;
 4. Постоянен ток: 0.1uA-20A DC;
 5. Съпротивление 0.1Om-200MOm;
 6. Капацитет 0.1nF-20uF;
 7. Честота 0-20kHz;
 8. Температура -40 – 1000 градуса (комплект с датчик);
 9. Измерване коеф. на усилване на транзистори;
 10. Проверка верига;
 11. HOLD функция;


още интересни работи на сайта - http://dadjizamaje.com/