Информационните технологии (ИТ) са група технологии, предназначени за събиране, обработка, съхранение и разпространение на звукова, графична, текстова и числена информация, и използващи за тази цел базирано на микроелектрониката съчетание от компютърна и телекомуникационна техника.[1] Информационните технологии обхващат практическото приложение на информатиката и в това отношение споделят някои общи черти с инженерните дисциплини.

Наименование

Понятието „информационни технологии“ в съвременния си смисъл е използвано за пръв път през 1958 година в статия в Харвард Бизнес Ревю, където авторите Харолд Лийвит и Томас Уислър отбелязват, че „новата технология все още няма определено наименование. Ние ще я наричаме информационна технология (ИТ)“.[2]

Тъй като обработваната информация най-често е в дискретизиран вид, информационните технологии понякога са наричани и цифрови (дигитални). Поради важната роля на комуникациите в съвременните средства за обработка на информация, често се използва и по-широкото понятие информационни и комуникационни технологии.

https://bg.wikipedia.org/wiki/ - цялата статия :)

компютърни системи – хардуер

Определение – хардуер наричаме всички части на компютърните системи и периферна техника, кабелите, електронните платки и модули за комникация, компютърните компоненти в кутиите, мониторите, всички преносители на информация, както и всички допълнителни модули, електронни устройства и части, които могат да се сглобяват и разглобяват от операторите на компютърните системи, компютърните мрежи и специалистите.

Елементи на хардуера – основни части и компютърни компоненти и мрежи, които са необходими на компютърните системи и мрежи за правилната синхронизирана дейност, за обработка на информацията в удобен вид за операторите.

Oсновни компоненти на компютърния хардуер

процесор – интегралана схема с високо съдържание на електронни елементи, която обработва всички постъпили данни и информационни потоци в компютъра, и след последваща обработка извежда информацията към периферните устройства – монитори, принтери, плотери, други инфомационни носители. друго название на процесорите може да бъде – електронно изчислителен модул/компонент/елемент.

дънна платка – основна печатна платка, върху която се монтират всички останали електронни компоненти за правилна работа на компютърната система, съдържа също така и различни стандартни портове за връзка в реално време с различни периферни устройства за извеждане на обработената информация и/или информационен поток в реално време.

рам памет – основна оперативна памет работеща с постъпващите в реално време данни и/или информационни потоци, като в нея се съдържат както необработените данни, така и резултатите от изчислителните процеси на процесора и другите помощни интеграли и устройства. паметта запазва данните до прекъсване на захраннването, като това я прави енергозависима в компютърната система. при възстановяване на захранването е необходимо отнова да се заредят данните за обработване, както и възстановят информационните поточи към системата за правилна/синхронна работа.

видео карта – електронна платка/карта която служи за връзка с мониторите, за извеждане на информацията, входяща и обработена, за правилна работа на операторите с компютъра, както и със всички инфомационни потоци, въвеждани и извеждани от системата.

хард диск – информационен носител - електронно дисково устройство, което съхранява всички програми, операционни системи и данни на операторите, като записва в реално време всички входящи и изходящи резултати под формата на файлове с различни формати и размери, обработвани от различните програми инсталирани на компютъра. запазва информацията след изключване на компютъра, при повторно включване зарежда същите данни и програми, които са били инсталирани. съдържа операционните системи, системни и приложни програми, обработените файлове и други данни във различни структури от директории.

захранване – електрически модул, който осигурява правилните напрежения и мощности за различните компоненти монтирани на дънната платка за синхронна работа на компютъра.

cd-rom – cd-dvd –r/w – дисково устройство, което може да чете и записва върху компакт дискови носители, за съхранение на данни като архив за по късна употреба, пренасяне на инфомация, инсталиране на софтуер и други приложения в компютрите.

клавиатура, мишка, таблет – периферни устройства за контрол на компютъра от операторите, използвате се за въвеждане на информация под формата на текст, графика и команди, при работа със системните и приложни програми и техните функции. основни команди при работа със файловете са – open, close, save, save as, edit, print, send, cut, copy, past, clear, delete, erase и други.

мултимедийни устройства – тонколони, микрофони, уеб камери, слушалки, видео проектори, смесители и усилватели – аудио и визуална техника използвана при извеждане на аудио и видео сигнали обработени от компютърните системи към операторите, потребителите в различни задачи.

периферни устройства – принтери, плотери, скенери, 3D фрези, 3D принтери, факс машини и други. различните периферни устройства представляват машини тясно специализирани за въвеждане / извеждане на информационния поток обработен от компютъра към хартиен носител, или друг обработваем материал който представлява краен продукт на целия процес на обработка на информацията преминал през компютърната система, както и правилната работа на операторите.