СТАРИТЕ ВАРИАНТИ ЗА НАПРАВА НА МРЕЖОВ КАБЕЛ МЕЖДУ КОМПЮТЪР И СУИЧ, новите варианти се различават само по смяната на местата на двата кабела син цвят и бяло-син цвят. всичко друго е същото както до сега.

как се кримпва мрежов кабел може да разберете на този адрес
http://pencho.my.contact.bg/start/comp/LANCable/ManualeLANCable.htmв следващите уроци ще кажем каква е промяната в нареждането на кабелите в буксите RJ-45 за мрежовите кабели
# Мрежови архитектури и стандарти - пълно описане с картинките -
http://pencho.my.contact.bg/start/comp/lan/lan.htm
други интересни работи на сайта на пенчо
http://pencho.my.contact.bg/ - намирайте и и четете :) , сайта не е моя така са го направили, такоз е :)


Най-използвана в днешно време архитектура за изграждане на мрежи безспорно е Ethernet, но все още се използват мрежи с управляващ маркер Token Ring.

Ethernet, разработен през 70-те години в лабораториите на Xerox, първоначално позволявал изграждането на мрежи с дебел коаксиален кабел и скорост на предаване на данни от 2.94 Mbit/sec. През всичките години Ethernet е претърпял множество метаморфози, благодарение на отворения си стандарт, особене след като към проекта се включват фирми като DEC и Intel. През 1980 г. Ethernet 1-"Blue Book Standart", последван през 1985 г. от DIX стандарта (DEC, Intel, Xerox), известен като Tehernet-2. През същата година излиза стандарта IEEE 802.3, фиксиращ общите правила за предаване на данни в локалните мрежи (LAN): IEEE 802.3 Carrier Sense Multiple Access Method and Physical Layer Specifications". И двата стандарта Ethernet и IEEE 802.3 се отнасят за подобни технологии: описват CSMA/CD локални мрежи.

В Интернет има противоречиви сведения за това, кое от физическите нива (например 10Base2, 10Base5) към кой от стандартите се отнася.

# Стандарти

Съществуват множество мрежови стандарти и спецификации, различаващи се по скоростта на LAN, вида на използвания проводник, метода на предаването на сигнала и др. Ето някои най-разпространени от тях:

~ 10Base5 (Дебел Ethernet)

Този стандарт е най-старият между всички останали, и в днешно време вече почти не се използва, а оборудване за него следва да се търси в антиквартните магазини :)

Забележка: По името на стандарта може да се съди за характеристиките на мрежата. Така, например, 10Base5 се дешифрира по следният начин:

10 - скорост на локалната мрежа в MB/sec.

Base=Baseband, Broad=Broadbant

5-дължина на мрежовият сегмент в стотици метри

Основни параметри:

- Скорост на предаване на данните: 10 Mbit/sec.

- Кабел - коаксиален, дебел (около 12 мм в диаметър) RG-8 или RG-11 с вълново съпротивление 50 ома.

- Метод на предаване на сигнала-Baseband

- Максимална дължина на сегмента (участък от мрежата, без репитер, ограничен от терминаторите)-500 метра.

- Дължина на кабела между две съседни станции - не по-малко от 2.5 метра

- Обща дължина на кабела във всички сегменти-не повече от 2500 м.

- Максимален брой сегменти в мрежата- 5

- Максимално количество точки на включване-100

- Сегментът трябва да завършва с терминатор, един от които трябва да е заземен

- Кабелите между магистралата и възела могат да бъдат произволно къси, но разстоянието между трансивера и адаптера не трябва да надвишава 50 m.

Към предимствата на 10Base5 може да се отнесат: голяма дължина на сегмента, добра шумоизолация на кабела.

Недостатъци: ниска по сегашните разбирания скорост, голяма дебелина на кабела.

~ 10Base2

    Скорост на предаване на данни-10 Mbit/sec
    Основна използвана топология-обща шина
    Кабел-коаксиален, тънък (6мм), тип RG-58 със съпротивление 50 ома
    Максимална дължина на сегмента- 185 метра
    Метод на предаване на сигнала-Baseband
    Обща дълбина на кабела във всички сегменти, включвайки свързаните чрез повторители (репитери)-не повече от 925 м.
    Минимално разстояние между възлите-0.5 м.
    Общ брой възли (точки на включване) в един сегмент (включително повторители) - не по-голям от 30
    Сегментът завършва с терминатори, единият от които се заземява
    Максималният брой сегменти в мрежата е 5
    Мрежовите адаптери се свързват към магистралния кабел спомощтана Т-конектори, не се допускат "опашки" от основния (магистралния кабел, както е например при 10Base5).

~ 1Base5

- Скорост на предаване на данни-1 Mbit/sec

- Максимална дължина на сегмента-400 м.

- Шинна топология-тип звезда

- Кабел-UTP-неекранирана усукана двойка категория 2

Този тип мрежи също веченикъде не се използва поради много ниските скорости на предаване на данни. В литературата обаче все още се среща, понякога, като част от проекта UltraNet или, като в този материал, за изчерпателност :)

~ 10BaseT

- Скорост на предаване на данни-10 Mbit/sec

- Максимално разстояние между 2 устройства-100 метра (в този случай точно това се има предвид под понятието сегмент)

- Основна топология-тип звезда

- Кабел UTP (усукана неекранирана двойка) категория 3 или по-висока

- Тип конектор-RJ-45

- Когато трябва да се свържат повече от 2 мрежови устройства се използва хъб (hub). Хъбовете могат да се свързват каскадно, използвайки дървовидна топология.

- Максимален диаметър на мрежата-500 м.

- Количество възли в мрежата-1024

При този стандарт за свързване се използват две двойки усукани кабели-едната за предаване, а другата-за приемане. При свързване на контролер към хъб се използва директна връзка, а при свързване на два хъба или както е в случай на връзка между два компютъра без хъб, crossover връзка, в която проводниците, от едната страна свързани към перата на съединители, служещи за предаване, от другата се свързват към перата, служещи за приемане и обратно.

Tъй като от мрежовия кабел, съставен от 4 усукани двойки се използват реално само 2, останалите две двойки могат да се използват за други цели, което, обаче изисква известни умения. Например, по тях може да се пусне телефонен сигнал за dial-up връзка, или да се включи още един компютър, намиращ се в близост до другия. Неудобството е, че при преминаването към стандарта 100 Base-T, изискващ само подмяна на интерфейсните (мрежови) карти, тези допълнителни "екстри" вече няма да могат да се ползват: 100Base-T използва 4 усукани двойки.

~ 10 Base-F

 

- Максимална скорост на предаване-10 Mbit/sec

- Топология тип звезда

- Стандартни връзки между мрежовите устройства и хъба

- Оптичен кабел между трансивърите 10BaseF

- Максимална дължина на сегмента-2 км.

~ 100 Base-T

- Максимална скорост на предаване-100 Mbit/sec

- Основна топология-тип звезда

- Кабел-UTP (усукана двойка) категория 5 или по-висока

- Куплунг-RJ-45

- Максимално разстояние между устройствата-100 метра

- Устройствата се свързват чрез хъб, ако са повече от 2

Съществуват няколко разновидности на стандарта 100Base-T (IEEE 802.3u), отличаващи се по вида на използвания кабел, количеството използвани усукани двойки в него и категорията му. Така, 100Base-T4 използва 2 двойки UTP проводници категория 3, 100Base-TX - 4 двойки UTP проводници категория 5, 100Basе-FX - оптичен кабел. 100Base-FX позволява дължина на сегмента да достига 400 м. при half-duplex режим и до 2000 м. при пълен дуплекс.

~ 10Broad36

- Скорост на предаване на данните-10 Mbit/sec

- Топология-обща шина

- Кабел-коаксиален с вълново съпротивление 75 ома

- Метод на предаване на данни-Broadband

- Максимално разстояние между две станции (възли) в рамките на една мрежа-3600 м.

- Отделните компютри се свързват с AUI кабел с трансивъри, свързани към магистралния кабел

- Максимална дължина на свързващия AUI кабел-50 м.