Здравейте!

Сайтът е създаден в помощ на учениците от СОУ "Д. Благоев" при обучението им по информатика и информационни технологии. Тук ще намерите различни материали, разделени по класове. Голяма част от материалите са публикувани и в pdf формат, който е удобен за принтиране.

За материалите в сайта са използвани одобрените от МОН учебници и учебни помагала по информатика и информационни технологии.

Задочно състезание по информатика и ИТ за учебната 2009/2010 год.

През периода октомври 2009 - февруари 2010 година се провежда петото издание на задочното състезание по информатика и ИТ за учениците от СОУ "Д. Благоев". Можете да участвате в петте кръга и чрез попълване на онлайн формата.

продължава на адрес - http://www.it.souprovadia.info/?q=node

 

Памет с произволен достъп

RAM памети

Паметта с произволен (непосредствен) достъп или RAM (от английски: random-access memory) е вид компютърна памет, която позволява неограничен достъп до произволна част от запаметените данни, за разлика от паметта с последователен достъп и която има относително голяма скорост, за разлика от запаметяващи устройства като твърдите дискове. Най-често под RAM се разбира динамична памет с произволен достъп, която намира широко приложение като оперативна памет в изчислителната техника.

повече информация - https://bg.wikipedia.org/wiki/

Оперативна памет

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Оперативна памет е вид компютърна памет, която съдържа инструкции за централния процесор и различни данни използвани при неговата работа. В архитектурата на фон Нойман това е бързодействаща памет, с която процесорът обменя данни без посредничеството на други устройства. В оперативната памет се съхраняват кодът на изпълняваната програма и данните, върху които се извършват операциите. В съвременните системи се използва и кеш памет, която обикновено е разположена в чипа на процесора и осигурява време за достъп, съизмеримо с вътрешните за процесора операции.

повече информация - https://bg.wikipedia.org/wiki/

Оперативни памети

Оперативната памет е за компютъра подобие на кратковременната памет за човека. Тя служи за съхранение натрупване и бърз трансфер на данни, в процеса на обработката им, и е междинно звено, между твърдият диск или периферийно устройство, служещо за съхранение на готови и частично обработени данни за дълъг период от време, или устройства които са вградени или подключени към някой от сериините входно-изходни портове, в това число и четци за външни носители.

продължава на адрес - https://www.kaldata.com/forums/topic/205959