СТАРИТЕ ВАРИАНТИ ЗА НАПРАВА НА МРЕЖОВ КАБЕЛ МЕЖДУ КОМПЮТЪР И СУИЧ, новите варианти се различават само по смяната на местата на двата кабела син цвят и бяло-син цвят. всичко друго е същото както до сега.

как се кримпва мрежов кабел може да разберете на този адрес
http://pencho.my.contact.bg/start/comp/LANCable/ManualeLANCable.htmв следващите уроци ще кажем каква е промяната в нареждането на кабелите в буксите RJ-45 за мрежовите кабели