Урок1: Основни понятия в Комп. Мрежи

 

Целта на урока е да можем да описваме със свои думи някои от основните понятия в компютърните мрежи, които ще са ни необходими за следваща ни работа.

1. Хост – мрежов възел. Компютър или мрежово устройство (суич, рутер), свързан към КМ

2. Сървър – сървърът предоставя услуги към останалите компютри, наричани клиенти. Може да се отнася до компютърна програма или много мощен компютър.

Видове сървъри: Пощенски сървър (sendmail); Уеб-сървър (например Apache); Сървър за управление имената на домейните (BIND); Сървър за база от данни (Microsoft SQL Server); Файлов сървър (например FTPSSH, или NFS), DNS /domain name server/ и други мрежови ресурси

3. Локална мрежа – малка КМ, обслужваща компютри и други устройства като принтери/скенери и др., които са свързани помежду си. Обикновено се разполага в една сграда.

4. Интернет доставчик – компании осигуряващи достъп до Интернет, чрез телефон; цифрова мрежа; кабелна телевизия; безжичен достъп.

Суич (компютърни мрежи)

Мрежовият комутатор (наричан просто суич на английски: switch), превключвател, или комутатор) е самостоятелно компютърно устройство, вид мрежово оборудване, което съчетава функциите на многопортов повторител и високоскоростен мост. Работи както на канално, така и на мрежово ниво. Създава таблица на МАС-адреси чрез които разпределя трафика в мрежата и така свързва мрежови сегменти[1].

Ниският клас мрежови комутатори е почти идентичен с мрежовите хъбове, макар и все пак по-„интелигентен“. Комутаторите са способни да преглеждат постъпилите пакети информация, да определят източника и дестинацията им и да ги препратят. Тъй като доставя пакетите само на устройството, за което са предназначени, комутаторът не запълва капацитета на канала и като цяло предлага много по-добра производителност от хъба. Първият мрежов комутатор е представен от компютърната компания Калпала през 1990 г.

РУТЕР

Маршрутизаторът (на английски: routerрутер) е самостоятелно устройство, което служи за управление на разпределянето на трафика (пакетите) информация между различни мрежи.

За определяне на пътя за предаване на данните и насочване на пакетите маршрутизаторът използва таблица за маршрутизация, в която се съхраняват IP адресите на други маршрутизатори. Тази таблица маршрутизаторът си създава сам, като си набавя информация, а при някаква промяна сам я актуализира, „разпитвайки“ другите маршрутизатори кой докъде е свързан. Маршрутната таблица съдържа информация с кои мрежи е свързан и как да изпраща пакети до тях.

Маршрутизаторите разполагат с памет, в която да съхраняват таблицата за маршрутизация. Чрез нея определят източника и дестинацията на пакетите. Маршрутизаторите са по-интелигентни устройства от суича и хъба – те могат да избират най-добрия маршрут

повече инфо - http://vschool.info/cn/unit1/switch-router/ - разгледайте целия сайт, има доста полезна информация за организацията и употребата на мрежите в компютърните системи

уики - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A

още инфо - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C

мрежови кабели - http://vschool.info/cn/unit1/network-cables/