Процесор - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80

в този урок съм посочил линкове към доста обширна информация за основната интегрална схема която контролира работата на целия хардуер в конпютърната система. материалът за различните видове процесори, производители и други данни са развити от викито ;) , има да четете много и да учите много за тази основна част на компютъра. има различни стандарти, архитектури, производители, скорости на работа /честота/ и други параметри които трябва да се знаят за да може да различавате различните видове процесори при дадено задание или проект за реализаация

Процесор е общ термин, с който се назовават разнообразни електронни устройства или програмни средства за обработка на информация.

Процесори са:

Електронни устройства

микропроцесор

централен процесор на компютър

графичен процесор

цифров сигнален процесор

аналогов аудио процесор, използван в радиостанциите и звукозаписните студия

входно-изходен процесор

Програмни средства

предпроцесор – извършва предварителна обработка на информация преди тя да бъде подадена на друга програма (например на компилатор)