мрежови кабели - НОВИЯТ СТАНДАРТ

НОВИТЕ ВАРИАНТИ ЗА НАПРАВА НА МРЕЖОВ КАБЕЛ МЕЖДУ КОМПЮТЪР И СУИЧ, новите варианти се различават само по смяната на местата на двата кабела син цвят и бяло-син цвят. всичко друго е същото както до сега. както е показано на графиките, когато намествате кабелите в RJ-45 клипса, чопа на клипса трябва да се отдолу. освен смяната на местата на синият и бяло-синият кабел всичко по монтажа и кримпването на кабелите е същото. и двата жака от двете страни на един и същ кабел за връзка между суич, рутер и/или компютър трябва да са със еднакво разположение на пиновете по един от двата показани на графиките МОВИ варианти.

при вариант А стартовата двойка на клипса е зелен, бял-зелен, а при вариант В стартовата двойка е оранж, бял-оранж.

всички други варианти на свързване между две лан стандартни устройства може би няма да работят. ако искате да ползвате лан кабела за връзка на ваши си комуникации във ваши устройства и мрежи, свободни сте да направите каквито искате варианти на връзка, само да не вкарате захранващо напрежение в комуникационните букси ЗАЩОТО ДИРЕКТНО ИЗГАРЯ !!!!

варианти за свързване има много, отговорност носите само вие в момента на монтажа на кабелите. успех

таблиците с описанието на разположението на кабелите е по старият вариант ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ГРАФИКИТЕ ПОСОЧЕНИ СЪС ЧЕРВЕНАТА СТРЕЛКА !!!!!

 

таблиците с описанието на разположението на кабелите е по старият вариант ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ГРАФИКИТЕ ПОСОЧЕНИ СЪС ЧЕРВЕНАТА СТРЕЛКА !!!!!