работа с указатели и float данни - МНОГО ВАЖЕН УРОК !!!!

работа с указатели и float данни - МНОГО ВАЖЕН УРОК !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=4L-oet6P_lI

https://www.youtube.com/watch?v=4L-oet6P_lIработа с указатели и float данни - МНОГО ВАЖЕН УРОК !!!!

работа с указатели и float данни - МНОГО ВАЖЕН УРОК !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=4L-oet6P_lI

https://www.youtube.com/watch?v=4L-oet6P_lI
 

логически симулатор

логически симулатор >>> https://logic.ly/demo

 

волтов делител за +24 волта

волтов делител за +24 волта ще покаем нагледно каква е промяната във стойностите на входящото напрежение, резисторите и изходния волтаж на волтметъра.

тестова платка със измерване с уред наживо в задължителна защото все пак на симулацията на програмата за електрониките не може да се разчита на 100 %

обърнете внимание на стойността на резистора в горния край на делитела вече е килоом и половина. в момента след като е включен ценеровия диод резултата на вотлметъра отново е 4.7 волта.на следващата графика, сме показали колко е резултата на волтметъра ако диода не е включен.

ТОВА ЩЕ ИЗГОРИ ВЕДНАГА ВХОДА НА ПРОЦЕСОРА !!!!!


 
 

внимавайте изключително много когато работите със входящи напрежения ПО-ГОЛЕМИ ОТ +5 волта !!!! всяка грешка уврежда вашият тестов процесор и макет и ще се наложи да купувате части на ново :)

важен урок за входящите ЦИФРОВИ УПРАВЛЯВАЩИ напрежения

важен урок за входящите ЦИФРОВИ УПРАВЛЯВАЩИ напрежения и/или сигнали към пиновете на процесорите и други цифрови интегрални схеми - ще има и втора част за напрежение +24 волта

ще ви покажа как да направите сигурен делител на напрежение за вход от бутони, всякакви релейни входящи сигнали и други входни импулсни сигнали ПРИСТИГАЩИ към процеора с ПО_ГОЛЯМО ВХОДЯЩО НАПРЕЖЕНИЕ. урока е доста важен защото при различните интеграли разликата между входящата логическа единица 1 и входящата логическа нула 0 е различна.

СПАЗВАЙТЕ КОРЕКТНО СВЪРЗВАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ, СТОЙНОСТИТЕ И ВХОДЯЩИЯТ ВОЛТАЖ !!!! ПРИ НЕКОРЕКТНО СВЪРЗВАНЕ, ЛИПСА НА ЕЛЕМЕНТИ И/ИЛИ ДРУГИ СТОЙНОСТИ ЩЕ ИЗГОРИТЕ ВХОДА НА ПРОЦЕСОРА ИЛИ ИНТЕГРАЛНАТА СХЕМА КЪМ КОЯТО ПОДАВАТЕ СИГНАЛА.

СИМУЛАЦИЯТА В ПРОГРАМАТА Е РЕАЛНА СИТУАЦИЯ, МОЖЕТЕ ДА СИ ЗАПОИТЕ НА ПЛАТКА И ДА ИЗМЕРИТЕ СЪС ТОЧНОСТ КАКВИ ЩЕ СА СТОЙНОСТИТЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО ПОДАВАНО КЪМ ПРОЦЕСОРА !!!!!
за да сте сигурни че цифровият входящ сигнал с по-голям волтаж е досатъчно висок и силен да задейства пинът на процесора можете да направите следният делител на напрежение СЪС СТАБИЛИЗИРАЩ ДИОД /ценер/ който няма да позволи напрежението да ПРЕМИНЕ НАД 4.7 волта.

ако на входа на процесора или друг чип пуснете напрежение ПО_ГОЛЯМО от 5 волта със сигурност ще изгорите входа !!!!

за това един входящ ТОЧЕН делител на напрежение СЪС СТАБИЛИЗИРАЩ ДИДОД ще осигури постоянна и стабилна работа на схемата.преди да правите каквито и да е измервания и прекъсване/съединяване на елементите на платката, махнете чиповете от цоклите !!!! ако не е възможно, направете си експериментална платка и измерете стойностите на напрежението във различните точки на свързване на схемата.

пробни измервания можете да направите и при различни стойности на резисторите, входящото напрежение и/или свързан или несвързан ценер и резистори.

ВНИМАНИЕ!!!! съветвам ви да не преминавате границата от +24 волта на входящото напрежение във тази схема. за задачите когато входящото напрежение е по-високо от +24 волта има други варианти, чипове и цели схемни решения за отработване на входящи цифрови сигнали с голям волтаж !!!!!! ако не знаете какво правите потърсете помощ във интернет, при колега или във форумите за електроника

промяната на стойностите на резисторите ще доведе до различни резултати на волтметъра БЕЗ ДА СТЕ ВКЛЮЧИЛИ ДИОДА !!!! за това на експериментална платка запоите всички елементи като сложите на диода ключ с който лесно да включвате изключвате диода към схемата.

смяната на резисторите с различни стойности ще има резултати в които напрежението на волтметъра ще бъде по-ниско от 5 волта. ТОВА НЕ Е ДОБРЕ, защото няма да сработи ценеровия диод във стабилизиращ режим и няма да се получи нищо на практика.

в интернет има доста информация за това как работят ценеровите диоди, можете да прочетете и спецификацията на самия диод. тези ценерови диоди са от български търговец, има ги навсякъде, масово са употребявани в различни електронни схеми.

на следващата схема ще ви покажа какво ще се случи ако свържете ценера директно към +12 волта БЕЗ резистор. НЕ ПРАВЕТЕ ТОВА !!!! ДИОДА ЩЕ ИЗГОРИ ВЕДНАГА !!!!! в симулацията волтметъра показва 0.00 волта. това ще покаже и вашият волтметър НО ЦЕНЕР ДИОДА ЩЕ ИЗГОРИ ВЕДНАГА !!!!

ако все пак по някаква причина ценер диода изгори по време на работа на схемата, имате голям шанс да е изгорял само диода. пробвайте да смените само ценер диода със същия, като внимавате в посоката на свързване. след смяната на ценера, ако напрежението на изхода на делитела е 4.7 волта значи схемата на делитела работи коректно. следователно и процесова или друга схема трябва да получава коректен сигнал

здр, продължаваме урока от предния път. сега ще ви покажем три графики на различни стойности на светене на светодиода, което зависи от това колко е отпушен
мосфет транзистора.

това може да се регулира със подаваното напрежение на управляващият пин, като такова напрежение със голяма точност на стъпката в увеличаваща или намаляваща последователност се постига със програмирането на процесор.

добавил съм и два волтметъра допълнително, като единият е на захранващото напрежение на схемата, а вторият на изходящото общо напрежение на товара към транзистора. ВИНАГИ СЛЕДЕТЕ ТЕЗИ ДВЕ НАПРЕЖЕНИЯ за да сте сигурни че транзисторът се е отпушил на 100% процента, като загубата на напрежение не преминава 0,1 ВОЛТ от захранващото.

подобен проблем срещнах при програмирането на един процесор където се оказа че на изхода на пина не се получава достатъчно напрежение за да отпуши транзистора. намерих начин да програмирам процесора така че да може да управлявам товарният транзистор в пълна мощност. имайте предвид че за товари като разните двигатели, соленоиди и всякакви други електро-механични системи е необходимо пълно 100 процентно управление на крайните стъпала /транзистори/ за да може механичните възли и системи да сработят.

ако не обръщате внимание на изходящите напрежения на крайните стъпала може да не получите желаният работен ефект на вашите процесорни управления.
тов е важно също за осветителните тела, динамични управления на всякакви видове електродвигатели, електро-механични възвратно-постъпателни системи, както и много други. измерванията може да правите с нормален мултицет, като спазвате полярността на измервателните щеки, както и позициите където измервате напреженията. неправилно поставени, могат да дадат грешни резултати както това ще доведе до подвеждането ви във верността на контрола и качеството.

на първата графика виждаме нормалната работа на схемата, като изходящият волтметър показва отклонение 0.01 волт от входящото напрежение.
на втората графика съм променил едното съпротивление така че стойността му да запуши леко транзистора. това довежда до по-малко входящо напрежение на входа на транзистора и съответно по-слабо светене на светодиода. както виждате на изходящият волтметър вече стойността е доста по висока от предходната графика.

на третата графика съм увеличил същото съпротивление със съвсем малко, което обаче е достатъчно да намали светенето на светодиода почти до нула. напрежението на изходящият волтметър вече е двойно от предходното. това показва че транзистора още повече се е запушил. ако продължаваме да увеличаваме стойноста светодиода ще спре да свети изобщо.

за други товари където работната графика в съотношение време/волтаж е по-плавна може да се усети по-добре промяната на стойността на съпротивлението за да се контролира работа на крайният товар.

този процес се нарича ДИМИРАНЕ. в предните уроци сме споменавали за това. както и на главният сайт има направен и програмиран процесорен контролер за ргб светодиодни ленти. в зависимост от мощността на крайните товари това може да бъде направено за всякакви машини и механизми.