Raspberry Pi + Apache + MySQL + PHP (LAMP Server) - урок 4

Инсталирайте phpMyAdmin на Raspberry Pi

оригинал линк >>>

https://randomnerdtutorials.com/raspberry-pi-apache-mysql-php-lamp-server/

phpMyAdmin е безплатен софтуерен инструмент, написан на PHP, предназначен да се справи с администрирането на MySQL с помощта на уеб интерфейс.
За да инсталирате phpMyAdmin на Raspberry Pi, въведете следната команда в терминала:
$ sudo apt install phpmyadmin -y

Инсталационната програма на PHPMyAdmin ще ви зададе няколко въпроса. Ще използваме dbconfig-common.
 
Когато бъдете подканени, изберете Apache2 и натиснете клавиша Enter
 
Конфигуриране на phpmyadmin? Добре
 
Конфигуриране на база данни за phpmyadmin с dbconfig-common? Да
 
Въведете паролата си и натиснете OK
 
Активирайте разширението PHP MySQLi и рестартирайте Apache2, за да влязат в сила промените:
$ sudo phpenmod mysqli
$ sudo service apache2 restart

 
Когато отидете на вашия RPi IP адрес, последван от / phpmyadmin (в моя случай http://192.168.1.86/phpmyadmin), или localhost/phpmyadmin вероятно ще видите страницата за грешка „Не е намерено“ във вашия браузър:

Ако случаят е такъв, ще трябва да преместите папката phpmyadmin в / var / www / html, изпълнете следващата команда:
$ sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/phpmyadmin
 
$ cd /var/www/html $ ls – команда в директория /var/www/html
pi@raspberrypi:/var/www/html $ ls - или този изглед изпълнете ls
phpmyadmin – резултат

Презаредете вашата уеб страница http://192.168.1.86/phpmyadmin, трябва да видите страницата за вход за уеб интерфейс phpMyAdmin
 
Въведете дефинираното си потребителско име (то трябва да бъде Потребителско име = root) и паролата, която сте дефинирали по време на инсталацията. Натиснете бутона Go, за да влезете.
 
Ако не се получи и ви показва грешка, пробвайте със username – admin, password – паролата която създадохте за админ потребителя в командния ред.
 
Най-вероятно няма да ви позволи да влезете с root потребителя, за това изпълнете по-горните команди за създаване на admin потребител с парола която давате по време на същата команда в командния ред.


Натиснете бутона Go, за да влезете. Зарежда се нова страница:

Това е! Вашата платка Raspberry Pi е подготвена с LAMP сървър: Apache2, MySQL, PHP. Също така решихме да включим phpMyAdmin в тази инсталация за по-лесно управление на базата данни чрез уеб интерфейс. Важно е в лявото меню да виждате списъка с базите данни които са показани на графиката, ако те не са показани значи нещо не е наред.
 
Незадължителна стъпка (но препоръчително)
За да управлявате вашите уеб страници, трябва да промените правата за достъп до вашата /var/www/html/ папка. За да направите това, изпълнете следните команди:

$ ls -lh /var/www/
$ sudo chown -R pi:www-data /var/www/html/
$ sudo chmod -R 770 /var/www/html/
$ ls -lh /var/www/

 
След като изпълните тези команди, ще видите нещо, както следва:

Raspberry Pi + Apache + MySQL + PHP (LAMP Server) - урок 3

Инсталирайте MySQL (MariaDB сървър) на Raspberry Pi

оригинал линк >>> https://randomnerdtutorials.com/raspberry-pi-apache-mysql-php-lamp-server/

MySQL (често произнасяно My S – Q – L) е популярна релационна база данни с отворен код. Инсталирайте пакетите MySQL Server (MariaDB Server) и PHP-MySQL, като въведете следната команда:
 
$ sudo apt install mariadb-server php-mysql –y
$ sudo service apache2 restart
 
След като инсталирате MySQL (MariaDB Server), препоръчваме да изпълните тази команда, за да защитите вашата инсталация на MySQL:
 
$ sudo mysql_secure_installation
 
Това трябва да се появи във вашия прозорец на терминала:


Ще бъдете помолени да въведете текущата парола за root (въведете сигурна парола): натиснете Enter
 
Въведете Y и натиснете Enter, за да зададете парола за корен
 
Въведете парола в подканата Нова парола: и натиснете Enter. Важно: запомнете тази root парола, тъй като ще ви е необходима по-късно
 
Въведете Y, за да премахнете анонимни потребители
 
Въведете Y, за да забраните дистанционното влизане в root
 
Въведете Y, за да премахнете тестовата база данни и достъп до нея
 
Въведете Y, за да презаредите таблици с привилегии сега
 
Когато инсталацията приключи, ще видите съобщението: „Благодаря, че използвате MariaDB!“.

Ако имате грешка при влизане в phpMyAdmin, може да се наложи да създадете нов потребител за влизане. Тези команди ще създадат нов потребител с име (admin) и парола (your_password).
Напишете следващата команда като влезете като root с паролата за root потребителя която сте дали при инсталация на raspberry линукса.
 
тази команда create user admin@localhost identified by 'your_password';
ще създаде нов потребител с нова парола за логин в уеб интерфейса на PHPMYADMIN, това така трябва да бъде за да можете да управлявате като админ цялата система от всички бази данни създадени в PHPMYADMIN уеб интерфейса или през командния ред след като сте влезли в mysql със първата команда.

Бази данни и потребители за тях както и цяла система може да бъде създадена през командния ред, но за да е по удобно инсталираме PHPMYADMIN. Заместете your_password с истинската парола която ще използвате за да влезете във уеб интерфейса на PHPMYADMIN. Във логин менюто ще може да влезете като потребител admin с парола която сте поставили на мястото на your_password
 
$ sudo mysql --user=root --password
> create user admin@localhost identified by 'your_password';
> grant all privileges on *.* to admin@localhost;
> FLUSH PRIVILEGES;
> exit;

запомнете че тази команда създава всеки път потребител с администраторски права във PHPMYADMIN системата. за да създадете база данни и потребител за нея има други команди които ще разгледаме по-късно.

Raspberry Pi + Apache + MySQL + PHP (LAMP Server) - урок 2

Инсталирайте PHP на Raspberry Pi

оригинал линк >>> https://randomnerdtutorials.com/raspberry-pi-apache-mysql-php-lamp-server/

PHP е скриптов език от страна на сървъра. PHP (Hypertext Preprocessor) се използва за разработване на динамични уеб приложения. PHP файл съдържа маркери <? Php…?> и завършва с разширението „.php“.

когато браузърът зареди някаква *.php страница, вие виждате само резултата от php кода, но не и самият php код, което е целта на цялата процедура. php кода може и генерира html код, който представлява дизайна на страницата която виждате. Също има връзка към базите данни, връзка към линукс операционната система с изпълнение на директни команди във bash конзолата и много други.

php е на основата на С/С++ само че работи от страна на сървъра със задължително инсталиране на php сървърен софтуер, който да разчита командите от php страниците и да го изпълнява и показва резултата във всеки един браузър били на смартфон или на компютър или лаптоп.
За да инсталирате PHP на Raspberry Pi, изпълнете:

$ sudo apt install php –y
 
създайте PHP скрипт за тестване на инсталацията като използвате текстов редактор във конзола или във графична среда да създадете сления файл със име и разширение точно определено за да може php софтуерния сървър да покаже съдържанието на вашият код.
 
Файлът трябва да се запише във /var/www/html със име примерно info.php, като съдържанието на този файл трябва да бъде следната малка команда която показва информация за php сървъра : <?php phpinfo(); ?>

След това във браузъра заредете следната команда : localhost/info.php
може да използвате и локалното IP на raspberry примерно 192.168.1.5/info.php
 
по принцип при инсталация на raspberry локалното IP се задава от DHCP сървъра и за да разберете какъв e IP адреса може да използвате командата
ifconfig, която ще ви даде информация за мрежовите връзки на самото raspberry с резултат

Както се вижда от графиката локалното IP в този случай е 192.168.1.5, следователно за да заредите info.php файла във браузъра трябва да напишете 192.168.1.5/info.php
След като натиснете ентер трябва да се покаже следния резултат във браузъра

И накрая, рестартирайте Apache2:

$ sudo service apache2 restart
 
В директорията на Apache2 сега има два файла, единият е index.html, другият е info.php. ако обаче имате два файла със име index.* да знаете че файла със разширение html е със по-висок приоритет и когато в браузъра заредите командата localhost или напишете локалното IP ще се зареди съдържанието на index.html файла.

Файла със разширение *.php трябва задължително да бъде указан след наклонената черта за да знае браузъра че точно този файл трябва да зареди. localhost/info.php или localhost/index.php

Raspberry Pi + Apache + MySQL + PHP (LAMP Server)

Инсталиране на Raspberry Pi: Install Apache + MySQL + PHP (LAMP Server)

оригинал линк >>> https://randomnerdtutorials.com/raspberry-pi-apache-mysql-php-lamp-server/

1.Ъпдейт и ъпгрейд на текущата система на расбери линукс софтуера

$ sudo apt update && sudo apt upgrade –y

Apache2 е най-широко използваният софтуер за уеб сървър. Накратко, уеб сървърът е софтуерът, който обработва заявките за достъп до уеб страница. След това, в зависимост от заявената от вас страница, сървърът ще генерира документа, който да ви обслужва (.html, .php и т.н.)

За да инсталирате Apache2 на вашия Raspberry Pi, изпълнете следващата команда:

$ sudo apt install apache2 –y

Ще получите следния резултат в линукс конзолата:


Това е! Вече е инсталиран Apache. За да тествате вашата инсталация, преминете към директорията / var / www / html и използвайте команда за показване на файловете в текущата директория :

$ cd /var/www/html – това е команда
$ var/www/html $ ls –al – това е команда
index.html – това е резултат

 
Трябва да имате файл index.html в тази папка. За да отворите тази страница в браузъра си, трябва да знаете IP адреса на Raspberry Pi.
Употреба: $ /var/www/html $ hostname –I

В моя случай IP адресът на Raspberry Pi е 192.168.1.86. Ако отворите вашия RPi IP адрес във всеки браузър в локалната мрежа, трябва да се зареди подобна уеб страница (http://192.168.1.86) , или може да използвате във браузъра командата localhost което директно ще зареди index.html файла от директория /var/www/html като резултата ще е като на тази графика:

полезни видео уроци от тубата

полезни видео уроци от тубата >> https://www.youtube.com/c/Theengineeringmindset/videos

 

екипът на карадев еоод предлага на ученици и студенти изработка на практическите части на курсови и дипломни работи.
поради зачестилия интерес от страна на ученици и студенти към нашите продукти решихме да публикуваме малко информация за всички учащи, които имат задание за изработка на електроника, софтуер и реална работеща система към всяка тяхна курсова или дипломна работа.
екипът ни предоставя всички чертежи, схеми и графики към суответното задание, като хартиената част остава за ученика или студента да си я направи сам.
заданието ще бъде разгледано, оценено като стойност. ще се сметне цена за изпълнението до 4 броя от всяка платка и пълен комплект електроника към тях. монтажът на електронните елементи може да бъде от наша страна или ако ученика или студента искат могат и те да си налепят платките.
софтуера ще бъде написан спрямо схемното решение на  заданието, като целият сорс код и готови компилирани файлове се предават на ученика или студента във формата на архивиран /*.rar/ файл след заплащане на поръчката.
допълнителни обяснения по софтуера и хардуерната част са напълно възможни. всеки ученик или студент може допълнително да изиска разяснение на софтуера/сорс код/ към неговият проект.
за повече информация или поръчки : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел :0887 28 49 01

   

https://www.programiram.com/home

   

уроци, задачи, информация и много други :)
линк >> натисни тук <<<

   

1001 задачи в програмирането
линк >>
натисни тук <<<

   
НАУЧИ МЕ много добър сайт
линк >>
натисни тук <<<
   

Много добра книга с примери за програмирането на езика С от автора Стенли Липман.

Може да си я разпечатате като учебник.

Има примери към всяка функция, цикъл и задача.
линк към фйла >>>
www.karadev.net/uroci/pdf_basic/CPP-Primer-BG.pdf

   

показаните графики са тест на процесор, към който на аналогов вход са подадени импулси от синусуида от 0 до +5V волта. на първата графика са показани входящите и изходящите сигнали без промяна, като софтуера е настроен да копира сигнала 1:1. разликата е само че на входа нивото във волтове е до +1V волт, докато на изхода е до +5V волта. използвани са и двата изхода на DAC модула на процесора за да се види как ще действа и резисторния делител на напражение. нивата на изходните напрежения могат да се настройват във всякакви стойности и софтуерно. тук  сме използвали хардуерен делител.


 
 

на втората графика е показана същата графика само че със инвертиране на изходния сигнал. това означава че когато на входа сигнала е най-ниско /0 волта/ на изхода е най-високо  / +5 волта/ и обратно. 

на третата графика е показана същата графика само че нивата на волтовете са еднакви и изхода е със инвертиране на сигнала. това означава че когато на входа сигнала е най-ниско /0 волта/ на изхода е най-високо  / +5 волта/ и обратно.
 
 

на четвъртата графика е показана същата графика със инвертиране на изходния сигнал. това означава че когато на входа сигнала е най-ниско /0 волта/ на изхода е най-високо  / +5 волта/ и обратно. добавен е софтуер който прави вдигане на напрежението на изхода в максимална стойност след спадане на нивото до дадена стойност във отрицателния фронт на импулса.


здр, продължаваме урока от предния път. сега ще ви покажем три графики на различни стойности на светене на светодиода, което зависи от това колко е отпушен
мосфет транзистора.

това може да се регулира със подаваното напрежение на управляващият пин, като такова напрежение със голяма точност на стъпката в увеличаваща или намаляваща последователност се постига със програмирането на процесор.

добавил съм и два волтметъра допълнително, като единият е на захранващото напрежение на схемата, а вторият на изходящото общо напрежение на товара към транзистора. ВИНАГИ СЛЕДЕТЕ ТЕЗИ ДВЕ НАПРЕЖЕНИЯ за да сте сигурни че транзисторът се е отпушил на 100% процента, като загубата на напрежение не преминава 0,1 ВОЛТ от захранващото.

подобен проблем срещнах при програмирането на един процесор където се оказа че на изхода на пина не се получава достатъчно напрежение за да отпуши транзистора. намерих начин да програмирам процесора така че да може да управлявам товарният транзистор в пълна мощност. имайте предвид че за товари като разните двигатели, соленоиди и всякакви други електро-механични системи е необходимо пълно 100 процентно управление на крайните стъпала /транзистори/ за да може механичните възли и системи да сработят.

ако не обръщате внимание на изходящите напрежения на крайните стъпала може да не получите желаният работен ефект на вашите процесорни управления.
тов е важно също за осветителните тела, динамични управления на всякакви видове електродвигатели, електро-механични възвратно-постъпателни системи, както и много други. измерванията може да правите с нормален мултицет, като спазвате полярността на измервателните щеки, както и позициите където измервате напреженията. неправилно поставени, могат да дадат грешни резултати както това ще доведе до подвеждането ви във верността на контрола и качеството.

на първата графика виждаме нормалната работа на схемата, като изходящият волтметър показва отклонение 0.01 волт от входящото напрежение.
на втората графика съм променил едното съпротивление така че стойността му да запуши леко транзистора. това довежда до по-малко входящо напрежение на входа на транзистора и съответно по-слабо светене на светодиода. както виждате на изходящият волтметър вече стойността е доста по висока от предходната графика.

на третата графика съм увеличил същото съпротивление със съвсем малко, което обаче е достатъчно да намали светенето на светодиода почти до нула. напрежението на изходящият волтметър вече е двойно от предходното. това показва че транзистора още повече се е запушил. ако продължаваме да увеличаваме стойноста светодиода ще спре да свети изобщо.

за други товари където работната графика в съотношение време/волтаж е по-плавна може да се усети по-добре промяната на стойността на съпротивлението за да се контролира работа на крайният товар.

този процес се нарича ДИМИРАНЕ. в предните уроци сме споменавали за това. както и на главният сайт има направен и програмиран процесорен контролер за ргб светодиодни ленти. в зависимост от мощността на крайните товари това може да бъде направено за всякакви машини и механизми.